Prikazano 541-570 od 903 zapisa
Diploma za gosp. Vilko Žiljak / Prvo hrvatsko pjevačko družtvo
Diploma za gosp. Vilko Žiljak / Prvo hrvatsko pjevačko družtvo "Radić" u Zagrebu
543
Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / napisao August Šenoa
Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / napisao August Šenoa
544
Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / August Šenoa
Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / August Šenoa
545
Das Erdbeben von Agram im Jahre 1880. / eingereicht von Max Hantken von Prudnik
Das Erdbeben von Agram im Jahre 1880. / eingereicht von Max Hantken von Prudnik
555
Čitanka za abecedarce / sastavio Franjo Anderlić
Čitanka za abecedarce / sastavio Franjo Anderlić
564
Čistilište / Dante Alighieri ; preveo i protumačio Izidor Kršnjavi ; urešeno sa 17 slika Mirka Račkog
Čistilište / Dante Alighieri ; preveo i protumačio Izidor Kršnjavi ; urešeno sa 17 slika Mirka Račkog
565
Četvrto izviešće Potresnoga odbora za godinu 1886. / sastavili M. Kišpatić i J. Torbar
Četvrto izviešće Potresnoga odbora za godinu 1886. / sastavili M. Kišpatić i J. Torbar
566
Četrdeset godina radničkoga osiguranja u gradu Zagrebu : 1893-1933 / Ante Mudrinić
Četrdeset godina radničkoga osiguranja u gradu Zagrebu : 1893-1933 / Ante Mudrinić
567
Četiri hrvatske pjesme : dj. 37 / uglasbio za jedan glas, uz pratnju glasovira Ante Stöhr
Četiri hrvatske pjesme : dj. 37 / uglasbio za jedan glas, uz pratnju glasovira Ante Stöhr
568
Čarobna šuma / Đurđica Haladi
Čarobna šuma / Đurđica Haladi
570