Probrano po: Digitalne zbirke
Prikazano 301-325 od 346 zapisa
Sokol : glasilo za tjelovježbu / izdavaju i uredjuju Andrija Hajdanek i Franjo Hochman.
Sokol : glasilo za tjelovježbu / izdavaju i uredjuju Andrija Hajdanek i Franjo Hochman.
301
Srijemske priče / Iso Velikanović
Srijemske priče / Iso Velikanović
302
Treće izviešće Potresnoga odbora za godinu 1885. / sastavio Mišo Kišpatić
Treće izviešće Potresnoga odbora za godinu 1885. / sastavio Mišo Kišpatić
303
Tugomila : sa slikama / napisala Jagoda Truhelka
Tugomila : sa slikama / napisala Jagoda Truhelka
304
Učitelj Dobrašin / Ivana Trnskoga
Učitelj Dobrašin / Ivana Trnskoga
305
Utemeljitelji hrvatskog sokolstva : Franjo Hochmann : Dr. Josip Fon / R. Mosinger
Utemeljitelji hrvatskog sokolstva : Franjo Hochmann : Dr. Josip Fon / R. Mosinger
307
Uzordjevojka ili Kako da djevojka omili Bogu i ljudem / sastavio Josip Gall
Uzordjevojka ili Kako da djevojka omili Bogu i ljudem / sastavio Josip Gall
308
Velika sokolska zabava
Velika sokolska zabava "Zagrebački zbor" : grupa sokolica i sokola
309
Vienac hrvatskih pjesama : sbirka 50 izabranih hrvatskih popjevaka : za glasovir dvoručno i s riečima / udesio Franjo Jilek. Zagreb, [1894].
Vienac hrvatskih pjesama : sbirka 50 izabranih hrvatskih popjevaka : za glasovir dvoručno i s riečima / udesio Franjo Jilek. Zagreb, [1894].
310
Vienac : zabavi i pouci : nova serija / odgovorni urednik Vladimir Lunaček
Vienac : zabavi i pouci : nova serija / odgovorni urednik Vladimir Lunaček
311
Vladko Šaretić : izvorna pripoviest iz zagrebačkoga života / napisala Zagorka
Vladko Šaretić : izvorna pripoviest iz zagrebačkoga života / napisala Zagorka
312
Vrtić : pjesme Franje Krsta markeza Frankopana, kneza Tržačkoga / izdao Ivan Kostrenčić
Vrtić : pjesme Franje Krsta markeza Frankopana, kneza Tržačkoga / izdao Ivan Kostrenčić
313
Začetak i razvitak Hrvatskog kazališta sa stručnog stanovišta : za šire općinstvo / napisao Nikola Milan (Simeonović)
Začetak i razvitak Hrvatskog kazališta sa stručnog stanovišta : za šire općinstvo / napisao Nikola Milan (Simeonović)
314
Zagreb : 1910.-1913. / [napisao Vjekoslav Klaić]
Zagreb : 1910.-1913. / [napisao Vjekoslav Klaić]
315
Zagrebačka opereta : 1900.-1960. : ulomci
Zagrebačka opereta : 1900.-1960. : ulomci
316
Zagrebački album plesova : za glasovir
Zagrebački album plesova : za glasovir
317
Zagreb - Agram : dvorište palače bar. Vraniczanya
Zagreb - Agram : dvorište palače bar. Vraniczanya
318
Zagreb : crkva sv. Marka
Zagreb : crkva sv. Marka
319
Zagreb (Croatie)
Zagreb (Croatie)
320
Zagreb (Croatie) : Josipovac
Zagreb (Croatie) : Josipovac
321
Zagreb, (Croatie) : palača baruna Vranicania - palais du baron Vranyczany
Zagreb, (Croatie) : palača baruna Vranicania - palais du baron Vranyczany
322
Zagreb (Croatie) : prvostolna crkva - la cathedrale
Zagreb (Croatie) : prvostolna crkva - la cathedrale
323
Zagreb (Croatie) : spomenik sv. Jurja = monument St. Georges
Zagreb (Croatie) : spomenik sv. Jurja = monument St. Georges
324
Zagreb : doljna Ilica
Zagreb : doljna Ilica
325