Probrano po: Digitalne zbirke
Prikazano 301-325 od 353 zapisa
O zdravstvu staroga Zagreba / napisao Janko Barle
O zdravstvu staroga Zagreba / napisao Janko Barle
302
Nacrt grada Zagreba : 1898. / sastavio gradski gradjevni ured
Nacrt grada Zagreba : 1898. / sastavio gradski gradjevni ured
306
Nacrt grada Zagreba : 1878. / sastavio gradski gradjevni ured
Nacrt grada Zagreba : 1878. / sastavio gradski gradjevni ured
307
Na domaćem ognjištu : list za porodicu / uredile Marija Jambrišak i Jagoda Truhelka
Na domaćem ognjištu : list za porodicu / uredile Marija Jambrišak i Jagoda Truhelka
309
Mirogoj - Arkade / Ivan Standl
Mirogoj - Arkade / Ivan Standl
310
Matinee Otona Žerta : dvorana
Matinee Otona Žerta : dvorana "Kola", dne 5. srpnja 1891. : program
311
Mala zorna obuka sa hrv., njem., i franc. riječima
Mala zorna obuka sa hrv., njem., i franc. riječima
313
Ljubica : izvorna vesela igra iz zagrebačkog života : u tri čina / August Šenoa
Ljubica : izvorna vesela igra iz zagrebačkog života : u tri čina / August Šenoa
314
Ljubav i zloba : prva hrvatska opera : u dva čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski ; rieči dra. Dimitrije Demetra
Ljubav i zloba : prva hrvatska opera : u dva čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski ; rieči dra. Dimitrije Demetra
315
Kr. primaljsko učilište i Zemaljsko rodilište u Zagrebu od godine 1877. do godine 1896. / sastavio Ant. Lobmayer
Kr. primaljsko učilište i Zemaljsko rodilište u Zagrebu od godine 1877. do godine 1896. / sastavio Ant. Lobmayer
316
Kr. botanički vrt u Zagrebu / napisao A. Heinz
Kr. botanički vrt u Zagrebu / napisao A. Heinz
317
Kazališni godišnjak / uredila i izdala Uprava hrvatskog zemaljskog kazališta
Kazališni godišnjak / uredila i izdala Uprava hrvatskog zemaljskog kazališta
318
Kazališni almanak : za godinu ... / uredila i izdala Uprava Hrvatskog zemaljskog kazališta
Kazališni almanak : za godinu ... / uredila i izdala Uprava Hrvatskog zemaljskog kazališta
319
Katalog obrtno-industrijskih izložaba Trgovačko-obrtnog muzeja u Zagrebu
Katalog obrtno-industrijskih izložaba Trgovačko-obrtnog muzeja u Zagrebu
320
Katalog druge Sokolske izložbe u Zagrebu 1911. / [Hrvatski sokolski savez]
Katalog druge Sokolske izložbe u Zagrebu 1911. / [Hrvatski sokolski savez]
321
Kaptolska glavna učiona ili Nova bitka varošanah i kaptolacah u Zagrebu / napisa Gj. Stj. Deželić
Kaptolska glavna učiona ili Nova bitka varošanah i kaptolacah u Zagrebu / napisa Gj. Stj. Deželić
322
324
Izvještaj tečaja za učitelje gimnastike u Zagrebu : (od 1. listopada 1894. do 1. travnja 1896.) / sastavio Franjo Bučar
Izvještaj tečaja za učitelje gimnastike u Zagrebu : (od 1. listopada 1894. do 1. travnja 1896.) / sastavio Franjo Bučar
325