Probrano po: Digitalne zbirke
Prikazano 26-50 od 349 zapisa
Zagreb (Croatie) : Josipovac
Zagreb (Croatie) : Josipovac
26
Zagreb (Croatie)
Zagreb (Croatie)
27
Zagreb : crkva sv. Marka
Zagreb : crkva sv. Marka
28
Zagreb - Agram : dvorište palače bar. Vraniczanya
Zagreb - Agram : dvorište palače bar. Vraniczanya
29
Zagrebački album plesova : za glasovir
Zagrebački album plesova : za glasovir
30
Zagrebačka opereta : 1900.-1960. : ulomci
Zagrebačka opereta : 1900.-1960. : ulomci
31
Zagreb : 1910.-1913. / [napisao Vjekoslav Klaić]
Zagreb : 1910.-1913. / [napisao Vjekoslav Klaić]
32
Začetak i razvitak Hrvatskog kazališta sa stručnog stanovišta : za šire općinstvo / napisao Nikola Milan (Simeonović)
Začetak i razvitak Hrvatskog kazališta sa stručnog stanovišta : za šire općinstvo / napisao Nikola Milan (Simeonović)
33
Vrtić : pjesme Franje Krsta markeza Frankopana, kneza Tržačkoga / izdao Ivan Kostrenčić
Vrtić : pjesme Franje Krsta markeza Frankopana, kneza Tržačkoga / izdao Ivan Kostrenčić
34
Vladko Šaretić : izvorna pripoviest iz zagrebačkoga života / napisala Zagorka
Vladko Šaretić : izvorna pripoviest iz zagrebačkoga života / napisala Zagorka
35
Vienac : zabavi i pouci : nova serija / odgovorni urednik Vladimir Lunaček
Vienac : zabavi i pouci : nova serija / odgovorni urednik Vladimir Lunaček
36
Vienac hrvatskih pjesama : sbirka 50 izabranih hrvatskih popjevaka : za glasovir dvoručno i s riečima / udesio Franjo Jilek. Zagreb, [1894].
Vienac hrvatskih pjesama : sbirka 50 izabranih hrvatskih popjevaka : za glasovir dvoručno i s riečima / udesio Franjo Jilek. Zagreb, [1894].
37
Velika sokolska zabava
Velika sokolska zabava "Zagrebački zbor" : grupa sokolica i sokola
38
Uzordjevojka ili Kako da djevojka omili Bogu i ljudem / sastavio Josip Gall
Uzordjevojka ili Kako da djevojka omili Bogu i ljudem / sastavio Josip Gall
39
Utemeljitelji hrvatskog sokolstva : Franjo Hochmann : Dr. Josip Fon / R. Mosinger
Utemeljitelji hrvatskog sokolstva : Franjo Hochmann : Dr. Josip Fon / R. Mosinger
40
Učitelj Dobrašin / Ivana Trnskoga
Učitelj Dobrašin / Ivana Trnskoga
42
Tugomila : sa slikama / napisala Jagoda Truhelka
Tugomila : sa slikama / napisala Jagoda Truhelka
43
Treće izviešće Potresnoga odbora za godinu 1885. / sastavio Mišo Kišpatić
Treće izviešće Potresnoga odbora za godinu 1885. / sastavio Mišo Kišpatić
44
Srijemske priče / Iso Velikanović
Srijemske priče / Iso Velikanović
45
Sokol : glasilo za tjelovježbu / izdavaju i uredjuju Andrija Hajdanek i Franjo Hochman.
Sokol : glasilo za tjelovježbu / izdavaju i uredjuju Andrija Hajdanek i Franjo Hochman.
46
Slike iz slavenske povjesti / napisao Vj. Klaić
Slike iz slavenske povjesti / napisao Vj. Klaić
47
Slike iz rudstva : kulturno-prirodopisne crtice : sa 41 slikom i jednom geografijskom kartom / napisao Mijo Kišpatić
Slike iz rudstva : kulturno-prirodopisne crtice : sa 41 slikom i jednom geografijskom kartom / napisao Mijo Kišpatić
48
Slava Anti Starčeviću : spomen-listak prigodom odkrića njegovog nadgrobnog spomenika u Šestinah 11.X.1903.
Slava Anti Starčeviću : spomen-listak prigodom odkrića njegovog nadgrobnog spomenika u Šestinah 11.X.1903.
49
Skupni portret jedne obitelji / S. Weinrich
Skupni portret jedne obitelji / S. Weinrich
50