Prikazano 801-850 od 904 zapisa
Portret dvoje djece / [Gjuro Varga] ; [izradio fotografski atelijer] G. & I. Varga
Portret dvoje djece / [Gjuro Varga] ; [izradio fotografski atelijer] G. & I. Varga
801
Portret dviju djevojčica / [Gjuro Varga] ; [izradio atelier] G. & I. Varga
Portret dviju djevojčica / [Gjuro Varga] ; [izradio atelier] G. & I. Varga
803
804
Portret djevojčice u plisiranoj haljinici / S. Weinrich
Portret djevojčice u plisiranoj haljinici / S. Weinrich
805
Portret djevojčice u haljini za krizmu i žene sa šeširom s cvijećem na obodu / Atelier Rechnitzer
Portret djevojčice u haljini za krizmu i žene sa šeširom s cvijećem na obodu / Atelier Rechnitzer
806
Portret djevojčice s plavim uvojcima / G.&I. Varga
Portret djevojčice s plavim uvojcima / G.&I. Varga
809
Portret djevojčice s bijelom kapom / G. & I.Varga
Portret djevojčice s bijelom kapom / G. & I.Varga
810
Portret djevojčice i dječaka / Herrman Fickert
Portret djevojčice i dječaka / Herrman Fickert
811
Portret djevojčice i dječaka / Atelier Rembrandt
Portret djevojčice i dječaka / Atelier Rembrandt
812
Portret djeteta u naslonjaču / Ivan Standl
Portret djeteta u naslonjaču / Ivan Standl
813
Portret djeteta u bijeloj haljinici i tamnim čizmicama / Artistički zavod Mosinger
Portret djeteta u bijeloj haljinici i tamnim čizmicama / Artistički zavod Mosinger
814
Portret djeteta s rukom oslonjenom na naslon / Ivan Standl
Portret djeteta s rukom oslonjenom na naslon / Ivan Standl
816
Portret dječaka u bijelom odijelu / G. & I.Varga
Portret dječaka u bijelom odijelu / G. & I.Varga
817
Portret Ane Dasch / Otto Dasch
Portret Ane Dasch / Otto Dasch
819
Poputnica Jelačića bana : u proslavu stogodišnjice rodjenja bana Josipa grofa Jelačića izdala Knjižara dioničke tiskare.
Poputnica Jelačića bana : u proslavu stogodišnjice rodjenja bana Josipa grofa Jelačića izdala Knjižara dioničke tiskare.
821
Po dragomu kraju / Dragutin M. Domjanić
Po dragomu kraju / Dragutin M. Domjanić
822
Pjevanka : sto dječjih popievaka za jedno grlo s napjevi, tekstom i metodičkim uvodom : za pučke škole i zabavišta / uredio Fr. Š. Kuhač
Pjevanka : sto dječjih popievaka za jedno grlo s napjevi, tekstom i metodičkim uvodom : za pučke škole i zabavišta / uredio Fr. Š. Kuhač
823
Pjevačka obuka u pučkoj školi / obći dio napisao i za nižu pučku školu metodički obradio Vjenceslav Novak
Pjevačka obuka u pučkoj školi / obći dio napisao i za nižu pučku školu metodički obradio Vjenceslav Novak
824
Pjesme Ivana Mažuranića : sa slikom i autografom pjesnika ter sa fototipijom pjesnika na odru / izdao Vladimir Mažuranić.
Pjesme Ivana Mažuranića : sa slikom i autografom pjesnika ter sa fototipijom pjesnika na odru / izdao Vladimir Mažuranić.
825
Pjesme / Dragutin M. Domjanić
Pjesme / Dragutin M. Domjanić
826
Pěsme i pripovědka / od Ljud. Vukotinovića
Pěsme i pripovědka / od Ljud. Vukotinovića
827
Pedeset godina tjelesnog uzgoja u Kr. gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu / sastavio Franjo Bučar
Pedeset godina tjelesnog uzgoja u Kr. gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu / sastavio Franjo Bučar
828
O zdravstvu staroga Zagreba / napisao Janko Barle
O zdravstvu staroga Zagreba / napisao Janko Barle
832
Nacrt grada Zagreba : 1898. / sastavio gradski gradjevni ured
Nacrt grada Zagreba : 1898. / sastavio gradski gradjevni ured
836
Nacrt grada Zagreba : 1878. / sastavio gradski gradjevni ured
Nacrt grada Zagreba : 1878. / sastavio gradski gradjevni ured
837
Na domaćem ognjištu : list za porodicu / uredile Marija Jambrišak i Jagoda Truhelka
Na domaćem ognjištu : list za porodicu / uredile Marija Jambrišak i Jagoda Truhelka
839
Mirogoj - Arkade / Ivan Standl
Mirogoj - Arkade / Ivan Standl
840
Matinee Otona Žerta : dvorana
Matinee Otona Žerta : dvorana "Kola", dne 5. srpnja 1891. : program
841
Malo zercalo naroda slavjanskoga : (izvadjeno iz slovačke čitanke) / [JKS].
Malo zercalo naroda slavjanskoga : (izvadjeno iz slovačke čitanke) / [JKS].
843
Mali katekizam za velike ljude : (Mit deutscher Uebersetzung von R. v. Zlatarović.)/ od Dragutina Rakovca.
Mali katekizam za velike ljude : (Mit deutscher Uebersetzung von R. v. Zlatarović.)/ od Dragutina Rakovca.
844
Mala zorna obuka sa hrv., njem., i franc. riječima
Mala zorna obuka sa hrv., njem., i franc. riječima
845
Ljubica : izvorna vesela igra iz zagrebačkog života : u tri čina / August Šenoa
Ljubica : izvorna vesela igra iz zagrebačkog života : u tri čina / August Šenoa
846
Ljubav i zloba : prva hrvatska opera : u dva čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski ; rieči dra. Dimitrije Demetra
Ljubav i zloba : prva hrvatska opera : u dva čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski ; rieči dra. Dimitrije Demetra
847
Kr. primaljsko učilište i Zemaljsko rodilište u Zagrebu od godine 1877. do godine 1896. / sastavio Ant. Lobmayer
Kr. primaljsko učilište i Zemaljsko rodilište u Zagrebu od godine 1877. do godine 1896. / sastavio Ant. Lobmayer
849
Kr. botanički vrt u Zagrebu / napisao A. Heinz
Kr. botanički vrt u Zagrebu / napisao A. Heinz
850