Probrano po: Ilirci
Prikazano 31-59 od 59 zapisa
31
Mladeži ilirskoj / spěva Janko Drašković od Trakoštjana
Mladeži ilirskoj / spěva Janko Drašković od Trakoštjana
33
Leptir : zabavnik za godinu... / uredio Ljudevit Vukotinović
Leptir : zabavnik za godinu... / uredio Ljudevit Vukotinović
35
Književni oglas / Dragutin Seljan
Književni oglas / Dragutin Seljan
36
Kitice cerkvenih pěsamah s napěvi / za razne prigode sastavio Pavao Stoos
Kitice cerkvenih pěsamah s napěvi / za razne prigode sastavio Pavao Stoos
37
Iskra : zabavni sastavci od više domorodnih spisateljah
Iskra : zabavni sastavci od više domorodnih spisateljah
38
Gradjani i prijatelji! / od strane poglavarstva slobodnog kralj. i glavnog grada Zagreba. U Zagrebu dne 8. travnja 1861.
Gradjani i prijatelji! / od strane poglavarstva slobodnog kralj. i glavnog grada Zagreba. U Zagrebu dne 8. travnja 1861.
39
Frankopan : drama u pet činah / od Mirka Bogovića
Frankopan : drama u pet činah / od Mirka Bogovića
40
Doktoru Gayu : 1835. / Ivan Mažuranić
Doktoru Gayu : 1835. / Ivan Mažuranić
41
Zvekan opet na svietu / od Grabanciaša djaka.
Zvekan opet na svietu / od Grabanciaša djaka.
44
Ugodne pripověsti / pridělane iz italianskoga u ilirski jezik po Antunu Russi
Ugodne pripověsti / pridělane iz italianskoga u ilirski jezik po Antunu Russi
45
Šta naměravaju Iliri?
Šta naměravaju Iliri?
46
Smilje i kovilje / od Mirka Bogovića
Smilje i kovilje / od Mirka Bogovića
48
Slavjanke : sa historičkimi primetbami / od Xa.
Slavjanke : sa historičkimi primetbami / od Xa.
49
Pripověsti od Mirka Bogovića
Pripověsti od Mirka Bogovića
50
Prigodom povratka iz Dalmacie dru. Ljudevitu Gaju u ime iskrenih narodnosti ilirske i njegovih prijateljah / čestituje Pavao Stoós
Prigodom povratka iz Dalmacie dru. Ljudevitu Gaju u ime iskrenih narodnosti ilirske i njegovih prijateljah / čestituje Pavao Stoós
51
Pjesme Ivana Mažuranića : sa slikom i autografom pjesnika ter sa fototipijom pjesnika na odru / izdao Vladimir Mažuranić.
Pjesme Ivana Mažuranića : sa slikom i autografom pjesnika ter sa fototipijom pjesnika na odru / izdao Vladimir Mažuranić.
52
Pěsme i pripovědka / od Ljud. Vukotinovića
Pěsme i pripovědka / od Ljud. Vukotinovića
53
Malo zercalo naroda slavjanskoga : (izvadjeno iz slovačke čitanke) / [JKS].
Malo zercalo naroda slavjanskoga : (izvadjeno iz slovačke čitanke) / [JKS].
54
Mali katekizam za velike ljude : (Mit deutscher Uebersetzung von R. v. Zlatarović.)/ od Dragutina Rakovca.
Mali katekizam za velike ljude : (Mit deutscher Uebersetzung von R. v. Zlatarović.)/ od Dragutina Rakovca.
55
Kosenke ilirske / Ljudevit Gay
Kosenke ilirske / Ljudevit Gay
56
Juran i Sofia ili Turci kod Siska, junačka igra u trih činih / spisao Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu, 1839.
Juran i Sofia ili Turci kod Siska, junačka igra u trih činih / spisao Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu, 1839.
57
Glogovkinje horvatske
Glogovkinje horvatske
58
Glasi iz dubrave Žeravinske : povjestice / od Stanka Vraza.
Glasi iz dubrave Žeravinske : povjestice / od Stanka Vraza.
59