Prikazano 151-175 od 283 zapisa
Grudobran Kraljevine Hrvatske / napisao Samohrvat
Grudobran Kraljevine Hrvatske / napisao Samohrvat
151
Gradnja novoga hrv. kazališta u Zagrebu : izvještaj, što ga daje predsjednik odbora
Gradnja novoga hrv. kazališta u Zagrebu : izvještaj, što ga daje predsjednik odbora
153
Gorski kotar i Vinodol : dio državine knezova Frankopana i Zrinskih : mjestopisne i povjesne crtice / napisao Emilij Laszowski
Gorski kotar i Vinodol : dio državine knezova Frankopana i Zrinskih : mjestopisne i povjesne crtice / napisao Emilij Laszowski
156
Glasoviti Hrvati prošlih vjekova : niz životopisa : sa sedam slika / Ivan Kukuljević - Sakcinski
Glasoviti Hrvati prošlih vjekova : niz životopisa : sa sedam slika / Ivan Kukuljević - Sakcinski
157
Frankopan : drama u pet činah / od Mirka Bogovića
Frankopan : drama u pet činah / od Mirka Bogovića
158
Drugo izviešće Potresnoga odbora za godinu 1884. / sastavio Mišo Kišpatić
Drugo izviešće Potresnoga odbora za godinu 1884. / sastavio Mišo Kišpatić
160
Dr. Ante Starčević : njegov život i njegova djela / Kerubin Šegvić
Dr. Ante Starčević : njegov život i njegova djela / Kerubin Šegvić
161
Dostojevskij za djecu / preveo i priredio Iso Velikanović
Dostojevskij za djecu / preveo i priredio Iso Velikanović
162
Don Juan : velika opera u dva čina / po talijanskom napisao de Ponte ; preveo J. E. Tomić
Don Juan : velika opera u dva čina / po talijanskom napisao de Ponte ; preveo J. E. Tomić
163
Dobromu i dobra kob / Ivan Brlić
Dobromu i dobra kob / Ivan Brlić
164
Dječje zabave / priredio Iso Velikanović
Dječje zabave / priredio Iso Velikanović
165
Dječije igre / [priredio J. V. Tenjac]
Dječije igre / [priredio J. V. Tenjac]
166
Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / napisao August Šenoa
Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / napisao August Šenoa
167
Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / August Šenoa
Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / August Šenoa
168
Das Erdbeben von Agram im Jahre 1880. / eingereicht von Max Hantken von Prudnik
Das Erdbeben von Agram im Jahre 1880. / eingereicht von Max Hantken von Prudnik
172
Čitanka za abecedarce / sastavio Franjo Anderlić
Čitanka za abecedarce / sastavio Franjo Anderlić
174
Čistilište / Dante Alighieri ; preveo i protumačio Izidor Kršnjavi ; urešeno sa 17 slika Mirka Račkog
Čistilište / Dante Alighieri ; preveo i protumačio Izidor Kršnjavi ; urešeno sa 17 slika Mirka Račkog
175