Prikazano 1-25 od 45 zapisa
Veseli stihovi / Milka Pogačić
Veseli stihovi / Milka Pogačić
1
Uzordjevojka ili Kako da djevojka omili Bogu i ljudem / sastavio Josip Gall
Uzordjevojka ili Kako da djevojka omili Bogu i ljudem / sastavio Josip Gall
2
Učitelj Dobrašin / Ivana Trnskoga
Učitelj Dobrašin / Ivana Trnskoga
3
Tugomila : sa slikama / napisala Jagoda Truhelka
Tugomila : sa slikama / napisala Jagoda Truhelka
4
Striboriv lis / Ivanka Brlič-Mažuranič
Striboriv lis / Ivanka Brlič-Mažuranič
5
Srce od licitara / Ivana Brlić-Mažuranić
Srce od licitara / Ivana Brlić-Mažuranić
6
Skazki davnjago vremeni / Ivana Brlič' - Mažuranič'
Skazki davnjago vremeni / Ivana Brlič' - Mažuranič'
7
Sabrane pripovijetke i pjesme za mladež / Marija Tomšić - Im
Sabrane pripovijetke i pjesme za mladež / Marija Tomšić - Im
8
Priče iz davnine / Ivana Brlić Mažuranić ; [ilustrovao Petar Orlić]
Priče iz davnine / Ivana Brlić Mažuranić ; [ilustrovao Petar Orlić]
10
Povesti z pradávna / Ivana Brlićova-Mažuranićova
Povesti z pradávna / Ivana Brlićova-Mažuranićova
11
Potočnice : zabavno-poučne pjesme i pripovijetke mladeži našoj / napisao Jos. Ljud. Varjačić
Potočnice : zabavno-poučne pjesme i pripovijetke mladeži našoj / napisao Jos. Ljud. Varjačić
12
Moja najmilija slikovnica : pjesmice / napisao Stjepan Širola
Moja najmilija slikovnica : pjesmice / napisao Stjepan Širola
16
Meandri : za zabavu dobrim kevicama / napisala Jelica Belović-Bernadzikowska
Meandri : za zabavu dobrim kevicama / napisala Jelica Belović-Bernadzikowska
18
Mali hrvatski deklamator : sbirka pjesama za mladež / sastavio i s uvodom o deklamaciji popratio Josip Milaković
Mali hrvatski deklamator : sbirka pjesama za mladež / sastavio i s uvodom o deklamaciji popratio Josip Milaković
19
Mala zvernica za zabavu i pouku mladeži : s bojadisanim prema naravi nacertanimi slikami važnijim sisarah i dodanim tumačenjem
Mala zvernica za zabavu i pouku mladeži : s bojadisanim prema naravi nacertanimi slikami važnijim sisarah i dodanim tumačenjem
20
Ljudevita Tomšića Izabrane izvorne pripovijesti hrvatskoj mladeži / Ljudevit Tomšić
Ljudevita Tomšića Izabrane izvorne pripovijesti hrvatskoj mladeži / Ljudevit Tomšić
21
Lavendel och Rosmarin : sagor för stora och smaa / Ivana Berlić
Lavendel och Rosmarin : sagor för stora och smaa / Ivana Berlić
23
Knjiga omladini / I. Brlić-Mažuranić
Knjiga omladini / I. Brlić-Mažuranić
24