Prikazano 31-60 od 905 zapisa
Zagreb : Tuškanac
Zagreb : Tuškanac
31
Zagreb : Trg Khuen-Hedervary-jev = Agram : Place Khuen-Hedervary
Zagreb : Trg Khuen-Hedervary-jev = Agram : Place Khuen-Hedervary
32
Zagreb : stube k'Strosmjerovom šetalištu
Zagreb : stube k'Strosmjerovom šetalištu
33
Zagreb, spomenik sv. Jurja = Agram, monument de St. George
Zagreb, spomenik sv. Jurja = Agram, monument de St. George
34
Zagreb : Markov trg - Kr. sabor
Zagreb : Markov trg - Kr. sabor
35
Zagreb : Marije Valerije ulica
Zagreb : Marije Valerije ulica
36
Zagreb - Ilica
Zagreb - Ilica
37
Zagreb : idila iz Botaničkog vrta
Zagreb : idila iz Botaničkog vrta
38
Zagreb : Gospodska ulica sa crkvom sv. Marka
Zagreb : Gospodska ulica sa crkvom sv. Marka
39
Zagreb - Gospodska ulica
Zagreb - Gospodska ulica
40
Zagreb : Evangelička crkva
Zagreb : Evangelička crkva
41
Zagreb : Duga ulica = Agram : Rue longue
Zagreb : Duga ulica = Agram : Rue longue
42
Zagreb : doljna Ilica
Zagreb : doljna Ilica
43
Zagreb (Croatie) : spomenik sv. Jurja = monument St. Georges
Zagreb (Croatie) : spomenik sv. Jurja = monument St. Georges
44
Zagreb (Croatie) : prvostolna crkva - la cathedrale
Zagreb (Croatie) : prvostolna crkva - la cathedrale
45
Zagreb, (Croatie) : palača baruna Vranicania - palais du baron Vranyczany
Zagreb, (Croatie) : palača baruna Vranicania - palais du baron Vranyczany
46
Zagreb (Croatie) : Josipovac
Zagreb (Croatie) : Josipovac
47
Zagreb (Croatie)
Zagreb (Croatie)
48
Zagreb : crkva sv. Marka
Zagreb : crkva sv. Marka
49
Zagreb - Agram : dvorište palače bar. Vraniczanya
Zagreb - Agram : dvorište palače bar. Vraniczanya
50
Zagrebački koturaški klub
Zagrebački koturaški klub "Orao"
51
Zagrebački album plesova : za glasovir
Zagrebački album plesova : za glasovir
53
Zagrebačka opereta : 1900.-1960. : ulomci
Zagrebačka opereta : 1900.-1960. : ulomci
54
Zagreb : 1910.-1913. / [napisao Vjekoslav Klaić]
Zagreb : 1910.-1913. / [napisao Vjekoslav Klaić]
56
Začetak i razvitak Hrvatskog kazališta sa stručnog stanovišta : za šire općinstvo / napisao Nikola Milan (Simeonović)
Začetak i razvitak Hrvatskog kazališta sa stručnog stanovišta : za šire općinstvo / napisao Nikola Milan (Simeonović)
57
Vu plavem trnaci / Gjuro Prejac
Vu plavem trnaci / Gjuro Prejac
58
Vrtić : pjesme Franje Krsta markeza Frankopana, kneza Tržačkoga / izdao Ivan Kostrenčić
Vrtić : pjesme Franje Krsta markeza Frankopana, kneza Tržačkoga / izdao Ivan Kostrenčić
59