Prikazano 1-30 od 33 zapisa
Učitelj Dobrašin / Ivana Trnskoga
Učitelj Dobrašin / Ivana Trnskoga
1
Tugomila : sa slikama / napisala Jagoda Truhelka
Tugomila : sa slikama / napisala Jagoda Truhelka
2
Striboriv lis / Ivanka Brlič-Mažuranič
Striboriv lis / Ivanka Brlič-Mažuranič
3
Srce od licitara / Ivana Brlić-Mažuranić
Srce od licitara / Ivana Brlić-Mažuranić
4
Skazki davnjago vremeni / Ivana Brlič' - Mažuranič'
Skazki davnjago vremeni / Ivana Brlič' - Mažuranič'
5
Sabrane pripovijetke i pjesme za mladež / Marija Tomšić - Im
Sabrane pripovijetke i pjesme za mladež / Marija Tomšić - Im
6
Priče iz davnine / Ivana Brlić Mažuranić ; [ilustrovao Petar Orlić]
Priče iz davnine / Ivana Brlić Mažuranić ; [ilustrovao Petar Orlić]
7
Povesti z pradávna / Ivana Brlićova-Mažuranićova
Povesti z pradávna / Ivana Brlićova-Mažuranićova
8
Potočnice : zabavno-poučne pjesme i pripovijetke mladeži našoj / napisao Jos. Ljud. Varjačić
Potočnice : zabavno-poučne pjesme i pripovijetke mladeži našoj / napisao Jos. Ljud. Varjačić
9
Podivuhodne pribehy ševcovskeho učne : povidka pro deti / Ivana Brlićova-Mažuranićova
Podivuhodne pribehy ševcovskeho učne : povidka pro deti / Ivana Brlićova-Mažuranićova
10
Moja najmilija slikovnica : pjesmice / napisao Stjepan Širola
Moja najmilija slikovnica : pjesmice / napisao Stjepan Širola
11
Meandri : za zabavu dobrim kevicama / napisala Jelica Belović-Bernadzikowska
Meandri : za zabavu dobrim kevicama / napisala Jelica Belović-Bernadzikowska
12
Mali hrvatski deklamator : sbirka pjesama za mladež / sastavio i s uvodom o deklamaciji popratio Josip Milaković
Mali hrvatski deklamator : sbirka pjesama za mladež / sastavio i s uvodom o deklamaciji popratio Josip Milaković
13
Mala zvernica za zabavu i pouku mladeži : s bojadisanim prema naravi nacertanimi slikami važnijim sisarah i dodanim tumačenjem
Mala zvernica za zabavu i pouku mladeži : s bojadisanim prema naravi nacertanimi slikami važnijim sisarah i dodanim tumačenjem
14
Ljudevita Tomšića Izabrane izvorne pripovijesti hrvatskoj mladeži / Ljudevit Tomšić
Ljudevita Tomšića Izabrane izvorne pripovijesti hrvatskoj mladeži / Ljudevit Tomšić
15
Lavendel och Rosmarin : sagor för stora och smaa / Ivana Berlić
Lavendel och Rosmarin : sagor för stora och smaa / Ivana Berlić
17
Knjiga omladini / I. Brlić-Mažuranić
Knjiga omladini / I. Brlić-Mažuranić
18
Izabrane priče : sa 6 slika : [ilustrovano] / [priredio] Vjekoslav Čop
Izabrane priče : sa 6 slika : [ilustrovano] / [priredio] Vjekoslav Čop
19
Dobromu i dobra kob / Ivan Brlić
Dobromu i dobra kob / Ivan Brlić
21
Dječije igre / [priredio J. V. Tenjac]
Dječije igre / [priredio J. V. Tenjac]
22
Čitanka za abecedarce / sastavio Franjo Anderlić
Čitanka za abecedarce / sastavio Franjo Anderlić
23
Croatian tales of long ago / by Iv. Berlić-Mažuranić
Croatian tales of long ago / by Iv. Berlić-Mažuranić
24
Aus Urväterzeiten : Märchen aus kroatischer Urzeit / Ivana Berlitsch
Aus Urväterzeiten : Märchen aus kroatischer Urzeit / Ivana Berlitsch
25
Smilje i kovilje : pjesmice i priče : sa tri slike / hrvatskoj djeci poklanja August Harambašić
Smilje i kovilje : pjesmice i priče : sa tri slike / hrvatskoj djeci poklanja August Harambašić
27
Mala zorna obuka sa hrv., njem., i franc. riječima
Mala zorna obuka sa hrv., njem., i franc. riječima
28
Izabrane pjesme za mladež : (1880-1896) / Josip Milaković
Izabrane pjesme za mladež : (1880-1896) / Josip Milaković
29