Probrano po: Digitalne zbirke
Prikazano 101-125 od 322 zapisa
Bi-li k slavstvu ili ka hrvatstvu? : dva razgovora
Bi-li k slavstvu ili ka hrvatstvu? : dva razgovora
102
Braća hrvatskog zmaja : osvrt na društveni rad, čitan u glavnoj skupštini dne 26. travnja 1914 / Svetoslav pl. Gaj
Braća hrvatskog zmaja : osvrt na društveni rad, čitan u glavnoj skupštini dne 26. travnja 1914 / Svetoslav pl. Gaj
103
Branič jezika hrvatskoga / napisao Nikola Andrić
Branič jezika hrvatskoga / napisao Nikola Andrić
104
Bribirski knezovi : od plemena Šubić do god. 1347. : sa jednom rodoslovnom tablicom / Vjekoslav Klaić
Bribirski knezovi : od plemena Šubić do god. 1347. : sa jednom rodoslovnom tablicom / Vjekoslav Klaić
106
Croatian tales of long ago / by Iv. Berlić-Mažuranić
Croatian tales of long ago / by Iv. Berlić-Mažuranić
109
Četrdeset godina radničkoga osiguranja u gradu Zagrebu : 1893-1933 / Ante Mudrinić
Četrdeset godina radničkoga osiguranja u gradu Zagrebu : 1893-1933 / Ante Mudrinić
110
Četvrto izviešće Potresnoga odbora za godinu 1886. / sastavili M. Kišpatić i J. Torbar
Četvrto izviešće Potresnoga odbora za godinu 1886. / sastavili M. Kišpatić i J. Torbar
111
Čistilište / Dante Alighieri ; preveo i protumačio Izidor Kršnjavi ; urešeno sa 17 slika Mirka Račkog
Čistilište / Dante Alighieri ; preveo i protumačio Izidor Kršnjavi ; urešeno sa 17 slika Mirka Račkog
112
Čitanka za abecedarce / sastavio Franjo Anderlić
Čitanka za abecedarce / sastavio Franjo Anderlić
113
Das Erdbeben von Agram im Jahre 1880. / eingereicht von Max Hantken von Prudnik
Das Erdbeben von Agram im Jahre 1880. / eingereicht von Max Hantken von Prudnik
115
Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / August Šenoa
Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / August Šenoa
120
Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / napisao August Šenoa
Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / napisao August Šenoa
121
Dječije igre / [priredio J. V. Tenjac]
Dječije igre / [priredio J. V. Tenjac]
122
Dječje zabave / priredio Iso Velikanović
Dječje zabave / priredio Iso Velikanović
123
Dobromu i dobra kob / Ivan Brlić
Dobromu i dobra kob / Ivan Brlić
124
Dok je srca bit će i Kroacije / A. G. Matoš
Dok je srca bit će i Kroacije / A. G. Matoš
125