Prikazano 751-800 od 918 zapisa
Spomenik Petru Preradoviću / Ivan Standl
Spomenik Petru Preradoviću / Ivan Standl
751
Spomenik banu Josipu Jelačiću : Trg bana Jelačića / Ivan Standl
Spomenik banu Josipu Jelačiću : Trg bana Jelačića / Ivan Standl
752
Spomenik Andriji Kačiću Miošiću : Mesnička ulica / Ivan Standl
Spomenik Andriji Kačiću Miošiću : Mesnička ulica / Ivan Standl
753
Spomenica o 25-godišnjem postojanju Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu : [1874-1899] / [Akademički senat]
Spomenica o 25-godišnjem postojanju Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu : [1874-1899] / [Akademički senat]
754
Spomenica na svetčano otvaranje Kralj. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu, prvoga Hrvatskoga, dana 19. listopada 1874.
Spomenica na svetčano otvaranje Kralj. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu, prvoga Hrvatskoga, dana 19. listopada 1874.
756
Spomen-knjiga Hrvatskog zem. kazališta pri otvoranju nove kazališne zgrade / napisao Nikola Andrić
Spomen-knjiga Hrvatskog zem. kazališta pri otvoranju nove kazališne zgrade / napisao Nikola Andrić
757
Spomen spis I. hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 2.- 3. rujna 1906 / [uredio Franjo Bučar]
Spomen spis I. hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 2.- 3. rujna 1906 / [uredio Franjo Bučar]
758
Smilje i kovilje / od Mirka Bogovića
Smilje i kovilje / od Mirka Bogovića
759
Smilje i kovilje : pjesmice i priče : sa tri slike / hrvatskoj djeci poklanja August Harambašić
Smilje i kovilje : pjesmice i priče : sa tri slike / hrvatskoj djeci poklanja August Harambašić
760
Slob. i kr. zem. glavni grad Zagreb : od godine 1892. do godine 1902. : sastavljeno po službenim podatcima : s 6 portraita, 8 svietlotisaka, 11 slika i 2 chromoslike
Slob. i kr. zem. glavni grad Zagreb : od godine 1892. do godine 1902. : sastavljeno po službenim podatcima : s 6 portraita, 8 svietlotisaka, 11 slika i 2 chromoslike
762
Slavjanke : sa historičkimi primetbami / od Xa.
Slavjanke : sa historičkimi primetbami / od Xa.
763
Skupni portret trojice muškaraca i dvoje djece / G. Varga
Skupni portret trojice muškaraca i dvoje djece / G. Varga
766
Skupni portret šest ženskih osoba / Lafranchini
Skupni portret šest ženskih osoba / Lafranchini
767
Restauracija
Restauracija "Josipovac" / Ivan Standl
770
771
Raspored silvestarske zabave što ju dne 31. prosinca 1903. zajednički priredjuju društva
Raspored silvestarske zabave što ju dne 31. prosinca 1903. zajednički priredjuju društva "Kolo" i "Sokol"
772
Prvostolna crkva zagrebačka / Atelier Mosinger
Prvostolna crkva zagrebačka / Atelier Mosinger
773
Prva izložba dalmatinsko-hrvatsko-slavonska 1864. mjeseca kolovoza, rujna i listopada obdržavana u Zagrebu glavnome gradu Trojedine kraljevine
Prva izložba dalmatinsko-hrvatsko-slavonska 1864. mjeseca kolovoza, rujna i listopada obdržavana u Zagrebu glavnome gradu Trojedine kraljevine
774
Prva hrvatska uputa u glasoviranje : za djecu i odrasle samouke / sastavio Fr. Š. Kuhač
Prva hrvatska uputa u glasoviranje : za djecu i odrasle samouke / sastavio Fr. Š. Kuhač
775
Program zaključne učeničke produkcije za subotu 22. lipnja 1901. / Hrvatski zem. glazbeni zavod
Program zaključne učeničke produkcije za subotu 22. lipnja 1901. / Hrvatski zem. glazbeni zavod
776
Program koncerta što ga priređuje mladež kr. dolnjogradske gimnazije u Zagrebu dne 24. studenoga 1897.
Program koncerta što ga priređuje mladež kr. dolnjogradske gimnazije u Zagrebu dne 24. studenoga 1897.
780
Priprava k nauci o glasbenoj harmoniji : za učiteljske škole / sastavio Vjenceslav Novak
Priprava k nauci o glasbenoj harmoniji : za učiteljske škole / sastavio Vjenceslav Novak
781
Pripověsti od Mirka Bogovića
Pripověsti od Mirka Bogovića
782
Prigodom povratka iz Dalmacie dru. Ljudevitu Gaju u ime iskrenih narodnosti ilirske i njegovih prijateljah / čestituje Pavao Stoós
Prigodom povratka iz Dalmacie dru. Ljudevitu Gaju u ime iskrenih narodnosti ilirske i njegovih prijateljah / čestituje Pavao Stoós
784
Pravila Hrv. sveučilišnog kluba
Pravila Hrv. sveučilišnog kluba "Academia" u Zagrebu
786
Pravila Hrv. literarnog sveučilištnog družtva Zastave na Kr. hrv. sveučilištu Franje Josipa I u Zagrebu
Pravila Hrv. literarnog sveučilištnog družtva Zastave na Kr. hrv. sveučilištu Franje Josipa I u Zagrebu
787
Pravila Gospojinskog kluba u Zagrebu
Pravila Gospojinskog kluba u Zagrebu
788
Pravila družtva
Pravila družtva
789
Pravila Društva hrvatskih književnika
Pravila Društva hrvatskih književnika
790
Pravila
Pravila "Knjižnice kr. i slob. grada Zagreba" / Knjižnica kr. i slob. grada Zagreba
791
Pozdrav iz Zagreba = Gruss aus Agram : Franz Josef Universität
Pozdrav iz Zagreba = Gruss aus Agram : Franz Josef Universität
794
Pozdrav iz Zagreba / R. Mosinger, Zagreb
Pozdrav iz Zagreba / R. Mosinger, Zagreb
795
Pozdrav iz Zagreba : Mesnička ulica i Pongračeva kuća
Pozdrav iz Zagreba : Mesnička ulica i Pongračeva kuća
796
Pozdrav iz Zagreba : Kr. obrtna škola
Pozdrav iz Zagreba : Kr. obrtna škola
797
Pozdrav iz Zagreba : Josipovac
Pozdrav iz Zagreba : Josipovac
798
Pozdrav iz Kavane Bauer u Zagrebu
Pozdrav iz Kavane Bauer u Zagrebu
799
Povelja Prvog hrvatskog gradjevnog i obrtničkog društva za potporu bolestnih i nemoćnih članova
Povelja Prvog hrvatskog gradjevnog i obrtničkog društva za potporu bolestnih i nemoćnih članova
800