Prikazano 1-43 od 43 zapisa
Uzordjevojka ili Kako da djevojka omili Bogu i ljudem / sastavio Josip Gall
Uzordjevojka ili Kako da djevojka omili Bogu i ljudem / sastavio Josip Gall
1
Učitelj Dobrašin / Ivana Trnskoga
Učitelj Dobrašin / Ivana Trnskoga
2
Tugomila : sa slikama / napisala Jagoda Truhelka
Tugomila : sa slikama / napisala Jagoda Truhelka
3
Striboriv lis / Ivanka Brlič-Mažuranič
Striboriv lis / Ivanka Brlič-Mažuranič
4
Srce od licitara / Ivana Brlić-Mažuranić
Srce od licitara / Ivana Brlić-Mažuranić
5
Skazki davnjago vremeni / Ivana Brlič' - Mažuranič'
Skazki davnjago vremeni / Ivana Brlič' - Mažuranič'
6
Sabrane pripovijetke i pjesme za mladež / Marija Tomšić - Im
Sabrane pripovijetke i pjesme za mladež / Marija Tomšić - Im
7
Priče iz davnine / Ivana Brlić Mažuranić ; [ilustrovao Petar Orlić]
Priče iz davnine / Ivana Brlić Mažuranić ; [ilustrovao Petar Orlić]
9
Povesti z pradávna / Ivana Brlićova-Mažuranićova
Povesti z pradávna / Ivana Brlićova-Mažuranićova
10
Potočnice : zabavno-poučne pjesme i pripovijetke mladeži našoj / napisao Jos. Ljud. Varjačić
Potočnice : zabavno-poučne pjesme i pripovijetke mladeži našoj / napisao Jos. Ljud. Varjačić
11
Moja najmilija slikovnica : pjesmice / napisao Stjepan Širola
Moja najmilija slikovnica : pjesmice / napisao Stjepan Širola
15
Meandri : za zabavu dobrim kevicama / napisala Jelica Belović-Bernadzikowska
Meandri : za zabavu dobrim kevicama / napisala Jelica Belović-Bernadzikowska
17
Mali hrvatski deklamator : sbirka pjesama za mladež / sastavio i s uvodom o deklamaciji popratio Josip Milaković
Mali hrvatski deklamator : sbirka pjesama za mladež / sastavio i s uvodom o deklamaciji popratio Josip Milaković
18
Mala zvernica za zabavu i pouku mladeži : s bojadisanim prema naravi nacertanimi slikami važnijim sisarah i dodanim tumačenjem
Mala zvernica za zabavu i pouku mladeži : s bojadisanim prema naravi nacertanimi slikami važnijim sisarah i dodanim tumačenjem
19
Ljudevita Tomšića Izabrane izvorne pripovijesti hrvatskoj mladeži / Ljudevit Tomšić
Ljudevita Tomšića Izabrane izvorne pripovijesti hrvatskoj mladeži / Ljudevit Tomšić
20
Lavendel och Rosmarin : sagor för stora och smaa / Ivana Berlić
Lavendel och Rosmarin : sagor för stora och smaa / Ivana Berlić
22
Knjiga omladini / I. Brlić-Mažuranić
Knjiga omladini / I. Brlić-Mažuranić
23
Jagode : crtice za mladež / napisao Davorin Trstenjak
Jagode : crtice za mladež / napisao Davorin Trstenjak
25
Izabrane priče : sa 6 slika : [ilustrovano] / [priredio] Vjekoslav Čop
Izabrane priče : sa 6 slika : [ilustrovano] / [priredio] Vjekoslav Čop
26
Ispod brda
Ispod brda "Djeda" : crtice za mladež / napisao Davorin Trstenjak
27
Dostojevskij za djecu / preveo i priredio Iso Velikanović
Dostojevskij za djecu / preveo i priredio Iso Velikanović
29
Dobromu i dobra kob / Ivan Brlić
Dobromu i dobra kob / Ivan Brlić
30
Dječje zabave / priredio Iso Velikanović
Dječje zabave / priredio Iso Velikanović
31
Dječije igre / [priredio J. V. Tenjac]
Dječije igre / [priredio J. V. Tenjac]
32
Čitanka za abecedarce / sastavio Franjo Anderlić
Čitanka za abecedarce / sastavio Franjo Anderlić
34
Croatian tales of long ago / by Iv. Berlić-Mažuranić
Croatian tales of long ago / by Iv. Berlić-Mažuranić
35
Smilje i kovilje : pjesmice i priče : sa tri slike / hrvatskoj djeci poklanja August Harambašić
Smilje i kovilje : pjesmice i priče : sa tri slike / hrvatskoj djeci poklanja August Harambašić
37
Mala zorna obuka sa hrv., njem., i franc. riječima
Mala zorna obuka sa hrv., njem., i franc. riječima
38
Izabrane pjesme za mladež : (1880-1896) / Josip Milaković
Izabrane pjesme za mladež : (1880-1896) / Josip Milaković
39
Iz sunčanih dana / napisala Milka Pogačić
Iz sunčanih dana / napisala Milka Pogačić
41
Iz domovine i dalekih strana / Milka Pogačić
Iz domovine i dalekih strana / Milka Pogačić
42
Dobroslavke : narodne pripovijesti hrvatskoj mladeži / pribrao i priredio Franjo Bartuš
Dobroslavke : narodne pripovijesti hrvatskoj mladeži / pribrao i priredio Franjo Bartuš
43