Prikazano 151-200 od 350 zapisa
Četvrto izviešće Potresnoga odbora za godinu 1886. / sastavili M. Kišpatić i J. Torbar
Četvrto izviešće Potresnoga odbora za godinu 1886. / sastavili M. Kišpatić i J. Torbar
151
Četiri hrvatske pjesme : dj. 37 / uglasbio za jedan glas, uz pratnju glasovira Ante Stöhr
Četiri hrvatske pjesme : dj. 37 / uglasbio za jedan glas, uz pratnju glasovira Ante Stöhr
152
Braća hrvatskog zmaja : osvrt na društveni rad, čitan u glavnoj skupštini dne 26. travnja 1914 / Svetoslav pl. Gaj
Braća hrvatskog zmaja : osvrt na društveni rad, čitan u glavnoj skupštini dne 26. travnja 1914 / Svetoslav pl. Gaj
155
Bi-li k slavstvu ili ka hrvatstvu? : dva razgovora
Bi-li k slavstvu ili ka hrvatstvu? : dva razgovora
157
Aristotelova poetika / sa grčkoga na hrvatski preveo i protumačio Armin Pavić
Aristotelova poetika / sa grčkoga na hrvatski preveo i protumačio Armin Pavić
159
Andrija Fijan / G. & I. Varga
Andrija Fijan / G. & I. Varga
160
Album slika hrvatskih gradova / sabrao, uredio i vlastitim troškom izdao Vinko P. Šafar
Album slika hrvatskih gradova / sabrao, uredio i vlastitim troškom izdao Vinko P. Šafar
161
162
Agram - Zagreb : Markuskirche
Agram - Zagreb : Markuskirche
164
50-godišnjica Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu : 1852.-1902.
50-godišnjica Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu : 1852.-1902.
165
25-godišnji rad Zanatlijskog i pomoćničkog društva u Zagrebu : 1886.-1911. / priredio Dragutin Fanjak.
25-godišnji rad Zanatlijskog i pomoćničkog društva u Zagrebu : 1886.-1911. / priredio Dragutin Fanjak.
166
Zbor duhovne mladeži zagrebačke slavi dijamantni jubilej, 6.-12. lipnja 1912 / Zbor duhovne mladeži zagrebačke
Zbor duhovne mladeži zagrebačke slavi dijamantni jubilej, 6.-12. lipnja 1912 / Zbor duhovne mladeži zagrebačke
167
Zajc-album : hrvatske skladbe za glasovir
Zajc-album : hrvatske skladbe za glasovir
168
Zagrebačka katedrala pod skelama / Ivan Standl
Zagrebačka katedrala pod skelama / Ivan Standl
170
Zagrebačka gradska općina i njezin odnošaj prema Zagrebačkom električnom tramvaju dioničarskom društvu
Zagrebačka gradska općina i njezin odnošaj prema Zagrebačkom električnom tramvaju dioničarskom društvu
171
Zagreb, Prvostolna crkva
Zagreb, Prvostolna crkva
172
Zagreb, Državni Kolodvor = Agram, La gare de l'etat
Zagreb, Državni Kolodvor = Agram, La gare de l'etat
173
Zagreb i okolica : kažiput za urodjenike i strance : sa 43 slike i 2 nacrta / složio A. Hudovski
Zagreb i okolica : kažiput za urodjenike i strance : sa 43 slike i 2 nacrta / složio A. Hudovski
174
Zagreb (Croatie) : Trg Franje Josipa i umjetnički paviljon
Zagreb (Croatie) : Trg Franje Josipa i umjetnički paviljon
176
Zagreb (Croatie) : Strosmajerovo šetalište - Promenade Strosmajer
Zagreb (Croatie) : Strosmajerovo šetalište - Promenade Strosmajer
177
Zagreb (Croatie) : Hrv. zemalj. kazalište = Theatre national croate / R. M.
Zagreb (Croatie) : Hrv. zemalj. kazalište = Theatre national croate / R. M.
178
Zagreb (Croatie) : Državni kolodvor - Gare de l'Etat
Zagreb (Croatie) : Državni kolodvor - Gare de l'Etat
179
Zagreb (Croatie) : Botanički vrt - Jardin des plantes / R. Mosinger
Zagreb (Croatie) : Botanički vrt - Jardin des plantes / R. Mosinger
180
Zagreb (Croatie) : Akademički trg / Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger
Zagreb (Croatie) : Akademički trg / Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger
181
Zagreb (Agram) : Akademički trg
Zagreb (Agram) : Akademički trg
182
Zagreb : Zrinjski trg - La place de Zrinji
Zagreb : Zrinjski trg - La place de Zrinji
183
Zagreb : Umjetnički pavillon
Zagreb : Umjetnički pavillon
184
Zagreb : Starčevićev dom
Zagreb : Starčevićev dom
185
Zagreb : panorama / Ivan Standl
Zagreb : panorama / Ivan Standl
186
Zagreb : Kr. sveučilištna knjižnica
Zagreb : Kr. sveučilištna knjižnica
187
Zagreb : dio Zrinjevca = Agram : partie inferieure de la place Zrini / Po fotogr. atel. Mosinger
Zagreb : dio Zrinjevca = Agram : partie inferieure de la place Zrini / Po fotogr. atel. Mosinger
188
Zagreb : Akademija
Zagreb : Akademija
189
Zagreb : Akademički trg / Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger
Zagreb : Akademički trg / Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger
190
Zagreb - Agram (Croatie) : Trg Franje Josipa - Place Francois Joseph
Zagreb - Agram (Croatie) : Trg Franje Josipa - Place Francois Joseph
191
Zagreb - Agram : Realna gimnazija - Realgymnasium
Zagreb - Agram : Realna gimnazija - Realgymnasium
192
Zagreb
Zagreb
193
Vijenac : časopis za pouku i zabavu / [vlasnik i urednik Rudolf Horvat]
Vijenac : časopis za pouku i zabavu / [vlasnik i urednik Rudolf Horvat]
194
Vienac pučkih jugoslavenskih melodija : op. 681 / udesio za glasovir Ivan pl. Zajc
Vienac pučkih jugoslavenskih melodija : op. 681 / udesio za glasovir Ivan pl. Zajc
195
V. Rožankowski i Drug : litografički zavod, knjigo i kamenotiskara, tvornica etiketa : 1898-1913
V. Rožankowski i Drug : litografički zavod, knjigo i kamenotiskara, tvornica etiketa : 1898-1913
198
Uspomena na Zagreb / [fotografije] L. Švoiser, [oprema uveza] E. Mučnjak
Uspomena na Zagreb / [fotografije] L. Švoiser, [oprema uveza] E. Mučnjak
199