Prikazano 61-90 od 974 zapisa
Mali katekizam za velike ljude : (Mit deutscher Uebersetzung von R. v. Zlatarović.)/ od Dragutina Rakovca.
Mali katekizam za velike ljude : (Mit deutscher Uebersetzung von R. v. Zlatarović.)/ od Dragutina Rakovca.
61
Malo zercalo naroda slavjanskoga : (izvadjeno iz slovačke čitanke) / [JKS].
Malo zercalo naroda slavjanskoga : (izvadjeno iz slovačke čitanke) / [JKS].
62
Matinee Otona Žerta : dvorana
Matinee Otona Žerta : dvorana "Kola", dne 5. srpnja 1891. : program
64
Mirogoj - Arkade / Ivan Standl
Mirogoj - Arkade / Ivan Standl
65
Na domaćem ognjištu : list za porodicu / uredile Marija Jambrišak i Jagoda Truhelka
Na domaćem ognjištu : list za porodicu / uredile Marija Jambrišak i Jagoda Truhelka
66
Nacrt grada Zagreba : 1878. / sastavio gradski gradjevni ured
Nacrt grada Zagreba : 1878. / sastavio gradski gradjevni ured
68
Nacrt grada Zagreba : 1898. / sastavio gradski gradjevni ured
Nacrt grada Zagreba : 1898. / sastavio gradski gradjevni ured
69
O zdravstvu staroga Zagreba / napisao Janko Barle
O zdravstvu staroga Zagreba / napisao Janko Barle
73
Pedeset godina tjelesnog uzgoja u Kr. gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu / sastavio Franjo Bučar
Pedeset godina tjelesnog uzgoja u Kr. gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu / sastavio Franjo Bučar
77
Pěsme i pripovědka / od Ljud. Vukotinovića
Pěsme i pripovědka / od Ljud. Vukotinovića
78
Pjesme / Dragutin M. Domjanić
Pjesme / Dragutin M. Domjanić
79
Pjesme Ivana Mažuranića : sa slikom i autografom pjesnika ter sa fototipijom pjesnika na odru / izdao Vladimir Mažuranić.
Pjesme Ivana Mažuranića : sa slikom i autografom pjesnika ter sa fototipijom pjesnika na odru / izdao Vladimir Mažuranić.
80
Pjevačka obuka u pučkoj školi / obći dio napisao i za nižu pučku školu metodički obradio Vjenceslav Novak
Pjevačka obuka u pučkoj školi / obći dio napisao i za nižu pučku školu metodički obradio Vjenceslav Novak
81
Pjevanka : sto dječjih popievaka za jedno grlo s napjevi, tekstom i metodičkim uvodom : za pučke škole i zabavišta / uredio Fr. Š. Kuhač
Pjevanka : sto dječjih popievaka za jedno grlo s napjevi, tekstom i metodičkim uvodom : za pučke škole i zabavišta / uredio Fr. Š. Kuhač
82
Po dragomu kraju / Dragutin M. Domjanić
Po dragomu kraju / Dragutin M. Domjanić
83
Poputnica Jelačića bana : u proslavu stogodišnjice rodjenja bana Josipa grofa Jelačića izdala Knjižara dioničke tiskare.
Poputnica Jelačića bana : u proslavu stogodišnjice rodjenja bana Josipa grofa Jelačića izdala Knjižara dioničke tiskare.
84
Portret Ane Dasch / Otto Dasch
Portret Ane Dasch / Otto Dasch
86
Portret dječaka u bijelom odijelu / G. & I.Varga
Portret dječaka u bijelom odijelu / G. & I.Varga
88
Portret djeteta s rukom oslonjenom na naslon / Ivan Standl
Portret djeteta s rukom oslonjenom na naslon / Ivan Standl
89