O projektu
Digitalizirana zagrebačka baština
Uvod
Pavao Ritter Vitezović
Jacob Vjenceslav Heywel
Ivan Bartolomej Pallas
Ivan Krstitelj Weitz i isusovačka tiskara
Antun Reiner
Kajetan Franjo Härl
Josip Ivan Schotter
Franjo Zerauscheg
Antun Jandera
Johann Thomas Trattner i Josip Karlo Kotsche
Biskupska tiskara
Karta tiskara
Vremeplov
 

 

Biskupska, poslije Novoselska tiskara

Zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac (Karlovac, 23. XI. 1752. - Zagreb, 16. XII. 1827.) kupio je početkom 1794. Trattnerovu tiskaru te je tako stvorena Biskupska tiskara (typi episcopales). Iste godine tiskara je tiskala dvije knjige tadašnjeg profesora zagrebačke arhigimnazije Matije Petra Katančića: Fructus autumnales i De columna milliaria te djelo arheologa i povjesničara Andrije Blaškovića Historia universalis Illyrici. Kako je car Franjo II. bio protivnik toga, da se bilo koji biskup bavi tiskanjem i širenjem knjiga, bilo je zatraženo od biskupa Vrhovca da svoju tiskaru ustupi nekome drugome.

Biskupska tiskara i knjižara bile su smještene u Vlaškoj ulici u biskupovoj privatnoj knjižari. Nakon što je zagrebački biskup udovoljio carevoj želji te predao, vjerojatno 1796., tiskaru svome šurjaku i dvorskom županu u biskupovom dvoru Antunu pl. Novoselu, tiskara je promijenila naziv u Novoselska tiskara.

Antun Novosel bio je hrvatski pravnik, tiskar i knjižar (? - Zagreb, 27. IV. 1800). Plemičkog porijekla, od 1784. odvjetnik Stolnog kaptola zagrebačkoga, potom biskupov dvorski župan (comes curialis) te dvorski savjetnik. Šurjak Maksimilijana Vrhovca, 1795. postao je formalni vlasnik Biskupske, odnosno Novoselske tiskare (typi Novoszeliani) uz koju je bila i knjižara; tiskao je djela na latinskom i hrvatskom, uglavnom za potrebe Zagrebačke biskupije; god. 1796. objavio je prvi katalog knjiga na prodaju, kasnije još nekoliko. Nakon Novoselove smrti formalni je vlasnik Vrhovčeva sestra Franciska; 20. siječnja 1825. Vrhovac tiskaru i knjižaru prodaje upravitelju Josipu Rossiju.

Kad je Novosel umro godine 1800., vodila se tiskara pod imenom Novoselove udovice Franciske, sestre biskupove. Novoselska ili biskupska tiskara postojala je do 20. siječnja 1825., kada je biskup prodao tiskaru Josipu Rossiju. U tiskari se u trideset i jednogodišnjem razdoblju njezina postojanja otisnulo 300 knjiga i spisa.

 

©Knjižnice grada Zagreba

 

=