O projektu
Digitalizirana zagrebačka baština
Uvod
Pavao Ritter Vitezović
Jacob Vjenceslav Heywel
Ivan Bartolomej Pallas
Ivan Krstitelj Weitz i isusovačka tiskara
Antun Reiner
Kajetan Franjo Härl
Josip Ivan Schotter
Franjo Zerauscheg
Antun Jandera
Johann Thomas Trattner i Josip Karlo Kotsche
Biskupska tiskara
Karta tiskara
Vremeplov
 

O projektu

Knjižnice grada Zagreba su 2009. godine kroz projekt Izdanja zagrebačkih tiskara 17. i 18. st. započele digitalizaciju rijetkih i očuvanih izdanja prvih zagrebačkih tiskara pohranjenih u Zbirci Rara. Odabir građe napravljen je na temelju ranijih istraživanja Željka Vegha, voditelja Zbirke Rara u Gradskoj knjižnici u Zagrebu, objavljenih u bibliografijama Sladki naš kaj (1998.) i Slavonska i bunjevačka ručna knjižnica (1999.). Izbor građe temelji se kako na sadržajnoj vrijednosti jedinica, tako i na očuvanosti i raritetnosti građe. Projekt se nastavio i u 2010. i 2011. godini, a nastavlja se i dalje.

Želeći objediniti i popularizirati građu digitaliziranu unutar spomenutog projekta te objavljenu zajedno s drugom digitaliziranom zavičajnom građom na portalu Digitalizirana zagrebačka baština, izrađena je virtualna izložba “Zagrebačke tiskare 17. i 18. stoljeća”. Izložba koja donosi kratku povijest zagrebačkog tiskarstva i prikaz rada prvih zagrebačkih tiskara, smješta u živi tiskarski povijesni kontekst elektronička izdanja objavljena na portalu Digitalizirana zagrebačka baština, kao i drugim portalima. Zainteresirani posjetitelji izložbe samostalno se mogu kretati i pregledavati građu, pratiti i uspoređivati kvalitetu tiska pojedinih tiskara te dobiti uvid u dosege ranog zagrebačkog tiskarstva. Za izdanja koja su u planu za digitalizaciju, ponuđene su fotografije naslovnih listova.

Iako se prve tiskare u Zagrebu javljaju kasnije nego u nekim drugim gradovima, hrvatska metropola je danas centar nakladništva i knjižarstva. Ali dok su Zadar, Rijeka, Osijek, Vukovar, Petrinja i dr. objavili sustavne i opsežne povijesne preglede razvoja tiskarstva, nakladništva i knjižarstva, Zagrebu tek predstoji da pojedinačna istraživanja objedini u cjelovitoj studiji. Vjerujemo da će tome doprinijeti i ova virtualna izložba, za koju je tekst napisao Željko Vegh, a Ismena Meić, koordinatorica nakladništva i webmaster KGZ-a, osmislila je, u suradnji s Marijom Ovčarić i uz tehničku potporu tvrtke ArhivPRO d.o.o., web oblikovanje.

Izložba će se kontinuirano dopunjavati u skladu s novim spoznajama kao i daljim radom na projektu Izdanja zagrebačkih tiskara 17. i 18. st.

Izbor iz literature:

• Bratulić, Josip. Pavao Ritter Vitezović utemeljitelj Hrvatske zemaljske tiskare u Zagrebu. // Senjski zbornik. 22 (1995), str. 179-186.
• Deželić, Velimir. Biskupska a zatim Novoselska tiskara u Zagrebu (1794. - 1825.). // Narodna starina. 4, 10(1925), str. 96-110.
• Deželić, Velimir. Maksimilijan Vrhovac : (1752.-1827.). Zagreb, 1904.
• Dobronić, Lelja. Vitezovićeva tiskarska djelatnost u Zagrebu. // Senjski zbornik. 21 (1994), str. 117-126.
• Klaić, Vjekoslav. Zagrebačke štamparije do osnutka Gajeve tiskare (1835). // Grafička revija. 3(1925), str. 173-182.
• Puškadija-Ribkin, Tatjana. Isusovačka tiskara u Zagrebu. // Vrela i prinosi : zbornik za povijest Isusovačkoga reda u hrvatskim krajevima. 18(1990-1991), str. 68-87.
• Puškadija-Ribkin, Tatjana. Kaptolska tiskara u Zagrebu. // Kaj. 27, 6(1994), str. 52-63.
• Puškadija-Ribkin, Tatjana. Trattnerova tiskara i knjižara u Varaždinu, a zatim u Zagrebu. // Kaj. 33, 1-2(2000), str. 27-49.
• Zagrebački leksikon / urednici Josip Bilić, Hrvoje Ivanković. 2 sv. Zagreb, 2006.

 

©Knjižnice grada Zagreba