Prikazano 51-100 od 667 zapisa
Južno-slovjenske narodne popievke = (chansons nationaux des slaves de sud.) / većim ih dielom po narodu sam sakupio, ukajdio, glasovirsku pratnju udesio te izvorni tekst pridodao Fr. Š. Kuhač
Južno-slovjenske narodne popievke = (chansons nationaux des slaves de sud.) / većim ih dielom po narodu sam sakupio, ukajdio, glasovirsku pratnju udesio te izvorni tekst pridodao Fr. Š. Kuhač
51
Kaptolska glavna učiona ili Nova bitka varošanah i kaptolacah u Zagrebu / napisa Gj. Stj. Deželić
Kaptolska glavna učiona ili Nova bitka varošanah i kaptolacah u Zagrebu / napisa Gj. Stj. Deželić
52
Katalog druge Sokolske izložbe u Zagrebu 1911. / [Hrvatski sokolski savez]
Katalog druge Sokolske izložbe u Zagrebu 1911. / [Hrvatski sokolski savez]
53
Katalog obrtno-industrijskih izložaba Trgovačko-obrtnog muzeja u Zagrebu
Katalog obrtno-industrijskih izložaba Trgovačko-obrtnog muzeja u Zagrebu
54
Kazališni almanak : za godinu ... / uredila i izdala Uprava Hrvatskog zemaljskog kazališta
Kazališni almanak : za godinu ... / uredila i izdala Uprava Hrvatskog zemaljskog kazališta
55
Kazališni godišnjak / uredila i izdala Uprava hrvatskog zemaljskog kazališta
Kazališni godišnjak / uredila i izdala Uprava hrvatskog zemaljskog kazališta
56
Kipci i popevke / Dragutin M. Domjanić ; [pjesme Dragutina Domjanića rukom pisala i ukrasila Anka Martinić]
Kipci i popevke / Dragutin M. Domjanić ; [pjesme Dragutina Domjanića rukom pisala i ukrasila Anka Martinić]
57
Kosenke ilirske / Ljudevit Gay
Kosenke ilirske / Ljudevit Gay
58
Kr. botanički vrt u Zagrebu / napisao A. Heinz
Kr. botanički vrt u Zagrebu / napisao A. Heinz
60
Kr. primaljsko učilište i Zemaljsko rodilište u Zagrebu od godine 1877. do godine 1896. / sastavio Ant. Lobmayer
Kr. primaljsko učilište i Zemaljsko rodilište u Zagrebu od godine 1877. do godine 1896. / sastavio Ant. Lobmayer
61
Ljubav i zloba : prva hrvatska opera : u dva čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski ; rieči dra. Dimitrije Demetra
Ljubav i zloba : prva hrvatska opera : u dva čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski ; rieči dra. Dimitrije Demetra
63
Ljubica : izvorna vesela igra iz zagrebačkog života : u tri čina / August Šenoa
Ljubica : izvorna vesela igra iz zagrebačkog života : u tri čina / August Šenoa
64
Mala zorna obuka sa hrv., njem., i franc. riječima
Mala zorna obuka sa hrv., njem., i franc. riječima
65
Mali katekizam za velike ljude : (Mit deutscher Uebersetzung von R. v. Zlatarović.)/ od Dragutina Rakovca.
Mali katekizam za velike ljude : (Mit deutscher Uebersetzung von R. v. Zlatarović.)/ od Dragutina Rakovca.
66
Malo zercalo naroda slavjanskoga : (izvadjeno iz slovačke čitanke) / [JKS].
Malo zercalo naroda slavjanskoga : (izvadjeno iz slovačke čitanke) / [JKS].
67
Matinee Otona Žerta : dvorana
Matinee Otona Žerta : dvorana "Kola", dne 5. srpnja 1891. : program
69
Mirogoj - Arkade / Ivan Standl
Mirogoj - Arkade / Ivan Standl
70
Na domaćem ognjištu : list za porodicu / uredile Marija Jambrišak i Jagoda Truhelka
Na domaćem ognjištu : list za porodicu / uredile Marija Jambrišak i Jagoda Truhelka
71
Nacrt grada Zagreba : 1878. / sastavio gradski gradjevni ured
Nacrt grada Zagreba : 1878. / sastavio gradski gradjevni ured
73
Nacrt grada Zagreba : 1898. / sastavio gradski gradjevni ured
Nacrt grada Zagreba : 1898. / sastavio gradski gradjevni ured
74
O zdravstvu staroga Zagreba / napisao Janko Barle
O zdravstvu staroga Zagreba / napisao Janko Barle
78
Pedeset godina tjelesnog uzgoja u Kr. gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu / sastavio Franjo Bučar
Pedeset godina tjelesnog uzgoja u Kr. gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu / sastavio Franjo Bučar
82
Pěsme i pripovědka / od Ljud. Vukotinovića
Pěsme i pripovědka / od Ljud. Vukotinovića
83
Pjesme / Dragutin M. Domjanić
Pjesme / Dragutin M. Domjanić
84
Pjesme Ivana Mažuranića : sa slikom i autografom pjesnika ter sa fototipijom pjesnika na odru / izdao Vladimir Mažuranić.
Pjesme Ivana Mažuranića : sa slikom i autografom pjesnika ter sa fototipijom pjesnika na odru / izdao Vladimir Mažuranić.
85
Pjevačka obuka u pučkoj školi / obći dio napisao i za nižu pučku školu metodički obradio Vjenceslav Novak
Pjevačka obuka u pučkoj školi / obći dio napisao i za nižu pučku školu metodički obradio Vjenceslav Novak
86
Pjevanka : sto dječjih popievaka za jedno grlo s napjevi, tekstom i metodičkim uvodom : za pučke škole i zabavišta / uredio Fr. Š. Kuhač
Pjevanka : sto dječjih popievaka za jedno grlo s napjevi, tekstom i metodičkim uvodom : za pučke škole i zabavišta / uredio Fr. Š. Kuhač
87
Po dragomu kraju / Dragutin M. Domjanić
Po dragomu kraju / Dragutin M. Domjanić
88
Poputnica Jelačića bana : u proslavu stogodišnjice rodjenja bana Josipa grofa Jelačića izdala Knjižara dioničke tiskare.
Poputnica Jelačića bana : u proslavu stogodišnjice rodjenja bana Josipa grofa Jelačića izdala Knjižara dioničke tiskare.
89
Portret Ane Dasch / Otto Dasch
Portret Ane Dasch / Otto Dasch
91
Portret dječaka u bijelom odijelu / G. & I.Varga
Portret dječaka u bijelom odijelu / G. & I.Varga
93
Portret djeteta s rukom oslonjenom na naslon / Ivan Standl
Portret djeteta s rukom oslonjenom na naslon / Ivan Standl
94
Portret djeteta u bijeloj haljinici i tamnim čizmicama / Artistički zavod Mosinger
Portret djeteta u bijeloj haljinici i tamnim čizmicama / Artistički zavod Mosinger
96
Portret djeteta u naslonjaču / Ivan Standl
Portret djeteta u naslonjaču / Ivan Standl
97
Portret djevojčice i dječaka / Atelier Rembrandt
Portret djevojčice i dječaka / Atelier Rembrandt
98
Portret djevojčice i dječaka / Herrman Fickert
Portret djevojčice i dječaka / Herrman Fickert
99
Portret djevojčice s bijelom kapom / G. & I.Varga
Portret djevojčice s bijelom kapom / G. & I.Varga
100