Prikazano 101-200 od 318 zapisa
Faseta
Hrvatske svjetovne pjesme : za učiteljstvo i mladež pučkih škola / sabrao Antun Delak
Hrvatske svjetovne pjesme : za učiteljstvo i mladež pučkih škola / sabrao Antun Delak
101
Hrvatska pjesmarica : sbirka popjevaka za skupno pjevanje / [priredio] Vjekoslav Klaić
Hrvatska pjesmarica : sbirka popjevaka za skupno pjevanje / [priredio] Vjekoslav Klaić
102
Gutenberg : grafički strukovni list / uredjuje Stjepan Boranić
Gutenberg : grafički strukovni list / uredjuje Stjepan Boranić
103
Gusle : časopis za svjetovnu i crkvenu glazbu / urednici V.[Vjekoslav] Klaić i V.[Vjenceslav] Novak
Gusle : časopis za svjetovnu i crkvenu glazbu / urednici V.[Vjekoslav] Klaić i V.[Vjenceslav] Novak
104
Glazba : list za crkvenu i svjetovnu glazbu te dramatsku umjetnost / [odgovorni urednik V. Novak]
Glazba : list za crkvenu i svjetovnu glazbu te dramatsku umjetnost / [odgovorni urednik V. Novak]
105
Glasovi zagrebačke opere. Djelo Vatroslava Lisinskog : ulomci / izvode solisti, mješoviti zbor i orkestar Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu ; dirigent Nikša Bareza
Glasovi zagrebačke opere. Djelo Vatroslava Lisinskog : ulomci / izvode solisti, mješoviti zbor i orkestar Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu ; dirigent Nikša Bareza
106
Glasoviti Hrvati prošlih vjekova : niz životopisa : sa sedam slika / Ivan Kukuljević - Sakcinski
Glasoviti Hrvati prošlih vjekova : niz životopisa : sa sedam slika / Ivan Kukuljević - Sakcinski
107
Glasnik hrvatskoga sokolstva : list za promicanje tjelovježbe / urednik Martin Pilar
Glasnik hrvatskoga sokolstva : list za promicanje tjelovježbe / urednik Martin Pilar
108
Glasnik Družtva za umjetnost i umjetni obrt / uredio Ivan Bojničić Kninski
Glasnik Družtva za umjetnost i umjetni obrt / uredio Ivan Bojničić Kninski
109
Gimnastika : list za školsku i družtvenu gimnastiku
Gimnastika : list za školsku i družtvenu gimnastiku
110
Dr. Ante Starčević : njegov život i njegova djela / Kerubin Šegvić
Dr. Ante Starčević : njegov život i njegova djela / Kerubin Šegvić
111
Dječije igre / [priredio J. V. Tenjac]
Dječije igre / [priredio J. V. Tenjac]
112
Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / napisao August Šenoa
Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / napisao August Šenoa
113
Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / August Šenoa
Diogenes : historička pripoviest XVIII. vieka / August Šenoa
114
Das Erdbeben von Agram im Jahre 1880. / eingereicht von Max Hantken von Prudnik
Das Erdbeben von Agram im Jahre 1880. / eingereicht von Max Hantken von Prudnik
116
Čitanka za abecedarce / sastavio Franjo Anderlić
Čitanka za abecedarce / sastavio Franjo Anderlić
118
Četiri hrvatske pjesme : dj. 37 / uglasbio za jedan glas, uz pratnju glasovira Ante Stöhr
Četiri hrvatske pjesme : dj. 37 / uglasbio za jedan glas, uz pratnju glasovira Ante Stöhr
119
Braća hrvatskog zmaja : osvrt na društveni rad, čitan u glavnoj skupštini dne 26. travnja 1914 / Svetoslav pl. Gaj
Braća hrvatskog zmaja : osvrt na društveni rad, čitan u glavnoj skupštini dne 26. travnja 1914 / Svetoslav pl. Gaj
122
Andrija Fijan / G. & I. Varga
Andrija Fijan / G. & I. Varga
125
Album slika hrvatskih gradova / sabrao, uredio i vlastitim troškom izdao Vinko P. Šafar
Album slika hrvatskih gradova / sabrao, uredio i vlastitim troškom izdao Vinko P. Šafar
126
127
Agram - Zagreb : Markuskirche
Agram - Zagreb : Markuskirche
129
50-godišnjica Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu : 1852.-1902.
50-godišnjica Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu : 1852.-1902.
130
25-godišnji rad Zanatlijskog i pomoćničkog društva u Zagrebu : 1886.-1911. / priredio Dragutin Fanjak.
25-godišnji rad Zanatlijskog i pomoćničkog društva u Zagrebu : 1886.-1911. / priredio Dragutin Fanjak.
131
Zbor duhovne mladeži zagrebačke slavi dijamantni jubilej, 6.-12. lipnja 1912 / Zbor duhovne mladeži zagrebačke
Zbor duhovne mladeži zagrebačke slavi dijamantni jubilej, 6.-12. lipnja 1912 / Zbor duhovne mladeži zagrebačke
132
Zajc-album : hrvatske skladbe za glasovir
Zajc-album : hrvatske skladbe za glasovir
133
Zagrebačka katedrala pod skelama / Ivan Standl
Zagrebačka katedrala pod skelama / Ivan Standl
135
Zagrebačka gradska općina i njezin odnošaj prema Zagrebačkom električnom tramvaju dioničarskom društvu
Zagrebačka gradska općina i njezin odnošaj prema Zagrebačkom električnom tramvaju dioničarskom društvu
136
Zagreb, Prvostolna crkva
Zagreb, Prvostolna crkva
137
Zagreb, Državni Kolodvor = Agram, La gare de l'etat
Zagreb, Državni Kolodvor = Agram, La gare de l'etat
138
Zagreb i okolica : kažiput za urodjenike i strance : sa 43 slike i 2 nacrta / složio A. Hudovski
Zagreb i okolica : kažiput za urodjenike i strance : sa 43 slike i 2 nacrta / složio A. Hudovski
139
Zagreb (Croatie) : Trg Franje Josipa i umjetnički paviljon
Zagreb (Croatie) : Trg Franje Josipa i umjetnički paviljon
141
Zagreb (Croatie) : Strosmajerovo šetalište - Promenade Strosmajer
Zagreb (Croatie) : Strosmajerovo šetalište - Promenade Strosmajer
142
Zagreb (Croatie) : Hrv. zemalj. kazalište = Theatre national croate / R. M.
Zagreb (Croatie) : Hrv. zemalj. kazalište = Theatre national croate / R. M.
143
Zagreb (Croatie) : Državni kolodvor - Gare de l'Etat
Zagreb (Croatie) : Državni kolodvor - Gare de l'Etat
144
Zagreb (Croatie) : Botanički vrt - Jardin des plantes / R. Mosinger
Zagreb (Croatie) : Botanički vrt - Jardin des plantes / R. Mosinger
145
Zagreb (Croatie) : Akademički trg / Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger
Zagreb (Croatie) : Akademički trg / Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger
146
Zagreb (Agram) : Akademički trg
Zagreb (Agram) : Akademički trg
147
Zagreb : Zrinjski trg - La place de Zrinji
Zagreb : Zrinjski trg - La place de Zrinji
148
Zagreb : Umjetnički pavillon
Zagreb : Umjetnički pavillon
149
Zagreb : Starčevićev dom
Zagreb : Starčevićev dom
150
Zagreb : panorama / Ivan Standl
Zagreb : panorama / Ivan Standl
151
Zagreb : Kr. sveučilištna knjižnica
Zagreb : Kr. sveučilištna knjižnica
152
Zagreb : dio Zrinjevca = Agram : partie inferieure de la place Zrini / Po fotogr. atel. Mosinger
Zagreb : dio Zrinjevca = Agram : partie inferieure de la place Zrini / Po fotogr. atel. Mosinger
153
Zagreb : Akademija
Zagreb : Akademija
154
Zagreb : Akademički trg / Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger
Zagreb : Akademički trg / Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger
155
Zagreb - Agram (Croatie) : Trg Franje Josipa - Place Francois Joseph
Zagreb - Agram (Croatie) : Trg Franje Josipa - Place Francois Joseph
156
Zagreb - Agram : Realna gimnazija - Realgymnasium
Zagreb - Agram : Realna gimnazija - Realgymnasium
157
Zagreb
Zagreb
158
Vijenac : časopis za pouku i zabavu / [vlasnik i urednik Rudolf Horvat]
Vijenac : časopis za pouku i zabavu / [vlasnik i urednik Rudolf Horvat]
159
Vienac pučkih jugoslavenskih melodija : op. 681 / udesio za glasovir Ivan pl. Zajc
Vienac pučkih jugoslavenskih melodija : op. 681 / udesio za glasovir Ivan pl. Zajc
160
V. Rožankowski i Drug : litografički zavod, knjigo i kamenotiskara, tvornica etiketa : 1898-1913
V. Rožankowski i Drug : litografički zavod, knjigo i kamenotiskara, tvornica etiketa : 1898-1913
163
Uspomena na Zagreb / [fotografije] L. Švoiser, [oprema uveza] E. Mučnjak
Uspomena na Zagreb / [fotografije] L. Švoiser, [oprema uveza] E. Mučnjak
164
Uspomena Hrv. automobilsk. kluba u Zagrebu
Uspomena Hrv. automobilsk. kluba u Zagrebu
166
Učenice Tkalačke škole u Zagrebu
Učenice Tkalačke škole u Zagrebu
168
Trg Nikole Šubića Zrinskog / Ivan Standl
Trg Nikole Šubića Zrinskog / Ivan Standl
170
Trg Josipa Jurja Strossmayera / Ivan Standl
Trg Josipa Jurja Strossmayera / Ivan Standl
171
Trg Josipa Jurja Strossmayera / Ivan Standl
Trg Josipa Jurja Strossmayera / Ivan Standl
172
173
Svečano otvorenje Nar. hrv. zem. kazališta : dne 14. listopada 1895.
Svečano otvorenje Nar. hrv. zem. kazališta : dne 14. listopada 1895.
174
Svečano društveno sijelo / priređuje Hrvatski katolički kasino u Zagrebu
Svečano društveno sijelo / priređuje Hrvatski katolički kasino u Zagrebu
175
Starohrvatske crkvene popijevke / ukajdio ih, harmonizovao i tekstove im priudesio Vjenceslav Novak
Starohrvatske crkvene popijevke / ukajdio ih, harmonizovao i tekstove im priudesio Vjenceslav Novak
176
Starčevićeva himna : op. 189 / uglasbio F. S. Vilhar ; spjevao dr. August Harambašić
Starčevićeva himna : op. 189 / uglasbio F. S. Vilhar ; spjevao dr. August Harambašić
177
Starčevićev dom / Ivan Standl
Starčevićev dom / Ivan Standl
178
Spomenspis II. hrvatskog svesokolskog sleta : 12.-16. kolovoza 1911. u Zagrebu / uredio Dragan Janeček
Spomenspis II. hrvatskog svesokolskog sleta : 12.-16. kolovoza 1911. u Zagrebu / uredio Dragan Janeček
179
Spomenik svetom Jurju / Ivan Standl
Spomenik svetom Jurju / Ivan Standl
180
Spomenik Petru Preradoviću / Ivan Standl
Spomenik Petru Preradoviću / Ivan Standl
181
Spomenik banu Josipu Jelačiću : Trg bana Jelačića / Ivan Standl
Spomenik banu Josipu Jelačiću : Trg bana Jelačića / Ivan Standl
182
Spomenik Andriji Kačiću Miošiću : Mesnička ulica / Ivan Standl
Spomenik Andriji Kačiću Miošiću : Mesnička ulica / Ivan Standl
183
Spomenica o 25-godišnjem postojanju Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu : [1874-1899] / [Akademički senat]
Spomenica o 25-godišnjem postojanju Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu : [1874-1899] / [Akademički senat]
184
Spomenica na svetčano otvaranje Kralj. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu, prvoga Hrvatskoga, dana 19. listopada 1874.
Spomenica na svetčano otvaranje Kralj. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu, prvoga Hrvatskoga, dana 19. listopada 1874.
186
Spomen-knjiga Hrvatskog zem. kazališta pri otvoranju nove kazališne zgrade / napisao Nikola Andrić
Spomen-knjiga Hrvatskog zem. kazališta pri otvoranju nove kazališne zgrade / napisao Nikola Andrić
187
Spomen spis I. hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 2.- 3. rujna 1906 / [uredio Franjo Bučar]
Spomen spis I. hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 2.- 3. rujna 1906 / [uredio Franjo Bučar]
188
Smilje i kovilje : pjesmice i priče : sa tri slike / hrvatskoj djeci poklanja August Harambašić
Smilje i kovilje : pjesmice i priče : sa tri slike / hrvatskoj djeci poklanja August Harambašić
189
Slob. i kr. zem. glavni grad Zagreb : od godine 1892. do godine 1902. : sastavljeno po službenim podatcima : s 6 portraita, 8 svietlotisaka, 11 slika i 2 chromoslike
Slob. i kr. zem. glavni grad Zagreb : od godine 1892. do godine 1902. : sastavljeno po službenim podatcima : s 6 portraita, 8 svietlotisaka, 11 slika i 2 chromoslike
191
Skupni portret trojice muškaraca i dvoje djece / G. Varga
Skupni portret trojice muškaraca i dvoje djece / G. Varga
194
Skupni portret šest ženskih osoba / Lafranchini
Skupni portret šest ženskih osoba / Lafranchini
195
Restauracija
Restauracija "Josipovac" / Ivan Standl
197
198
Raspored silvestarske zabave što ju dne 31. prosinca 1903. zajednički priredjuju društva
Raspored silvestarske zabave što ju dne 31. prosinca 1903. zajednički priredjuju društva "Kolo" i "Sokol"
199
Prvostolna crkva zagrebačka / Atelier Mosinger
Prvostolna crkva zagrebačka / Atelier Mosinger
200