Prikazano 701-800 od 840 zapisa
Faseta
Pravila Hrv. literarnog sveučilištnog družtva Zastave na Kr. hrv. sveučilištu Franje Josipa I u Zagrebu
Pravila Hrv. literarnog sveučilištnog družtva Zastave na Kr. hrv. sveučilištu Franje Josipa I u Zagrebu
701
Pravila Gospojinskog kluba u Zagrebu
Pravila Gospojinskog kluba u Zagrebu
702
Pravila družtva
Pravila družtva
703
Pravila Društva hrvatskih književnika
Pravila Društva hrvatskih književnika
704
Pravila
Pravila "Knjižnice kr. i slob. grada Zagreba" / Knjižnica kr. i slob. grada Zagreba
705
Pozdrav iz Zagreba = Gruss aus Agram : Franz Josef Universität
Pozdrav iz Zagreba = Gruss aus Agram : Franz Josef Universität
708
Pozdrav iz Zagreba / R. Mosinger, Zagreb
Pozdrav iz Zagreba / R. Mosinger, Zagreb
709
Pozdrav iz Zagreba : Mesnička ulica i Pongračeva kuća
Pozdrav iz Zagreba : Mesnička ulica i Pongračeva kuća
710
Pozdrav iz Zagreba : Kr. obrtna škola
Pozdrav iz Zagreba : Kr. obrtna škola
711
Pozdrav iz Zagreba : Josipovac
Pozdrav iz Zagreba : Josipovac
712
Pozdrav iz Kavane Bauer u Zagrebu
Pozdrav iz Kavane Bauer u Zagrebu
713
Povelja Prvog hrvatskog gradjevnog i obrtničkog društva za potporu bolestnih i nemoćnih članova
Povelja Prvog hrvatskog gradjevnog i obrtničkog društva za potporu bolestnih i nemoćnih članova
714
Poslovnik Društva hrvatskih književnika
Poslovnik Društva hrvatskih književnika
715
Portret žene u tamnoj haljini s dva dječaka / Weinberg ; [izradio] Atelier M. Weinberg
Portret žene u tamnoj haljini s dva dječaka / Weinberg ; [izradio] Atelier M. Weinberg
716
Portret žene s dječakom / G. & I. Varga
Portret žene s dječakom / G. & I. Varga
718
Portret obitelji s djevojčicom u sredini / Mosinger & Breyer
Portret obitelji s djevojčicom u sredini / Mosinger & Breyer
720
Portret obitelji s djevojčicom / G. & I. Varga
Portret obitelji s djevojčicom / G. & I. Varga
721
Portret obitelji / G. Varga
Portret obitelji / G. Varga
722
Portret mladića / [Gjuro Varga] ; [izradio fotografski atelijer] G. & I. Varga
Portret mladića / [Gjuro Varga] ; [izradio fotografski atelijer] G. & I. Varga
724
Portret mlade žene u bijeloj haljini / Ivan Standl
Portret mlade žene u bijeloj haljini / Ivan Standl
725
Portret Ivana Kukuljevića Sakcinskog / I. Standl
Portret Ivana Kukuljevića Sakcinskog / I. Standl
727
Portret dvoje djece / G. & I. Varga
Portret dvoje djece / G. & I. Varga
728
Portret dvoje djece / [Gjuro Varga] ; [izradio fotografski atelijer] G. & I. Varga
Portret dvoje djece / [Gjuro Varga] ; [izradio fotografski atelijer] G. & I. Varga
729
Portret dviju djevojčica / [Gjuro Varga] ; [izradio atelier] G. & I. Varga
Portret dviju djevojčica / [Gjuro Varga] ; [izradio atelier] G. & I. Varga
731
Portret djevojčice u plisiranoj haljinici / S. Weinrich
Portret djevojčice u plisiranoj haljinici / S. Weinrich
733
Portret djevojčice u haljini za krizmu i žene sa šeširom s cvijećem na obodu / Atelier Rechnitzer
Portret djevojčice u haljini za krizmu i žene sa šeširom s cvijećem na obodu / Atelier Rechnitzer
734
Portret djevojčice s plavim uvojcima / G.&I. Varga
Portret djevojčice s plavim uvojcima / G.&I. Varga
737
Portret djevojčice s bijelom kapom / G. & I.Varga
Portret djevojčice s bijelom kapom / G. & I.Varga
738
Portret djevojčice i dječaka / Herrman Fickert
Portret djevojčice i dječaka / Herrman Fickert
739
Portret djevojčice i dječaka / Atelier Rembrandt
Portret djevojčice i dječaka / Atelier Rembrandt
740
Portret djeteta u naslonjaču / Ivan Standl
Portret djeteta u naslonjaču / Ivan Standl
741
Portret djeteta u bijeloj haljinici i tamnim čizmicama / Artistički zavod Mosinger
Portret djeteta u bijeloj haljinici i tamnim čizmicama / Artistički zavod Mosinger
742
Portret djeteta s rukom oslonjenom na naslon / Ivan Standl
Portret djeteta s rukom oslonjenom na naslon / Ivan Standl
744
Portret dječaka u bijelom odijelu / G. & I.Varga
Portret dječaka u bijelom odijelu / G. & I.Varga
745
Portret Ane Dasch / Otto Dasch
Portret Ane Dasch / Otto Dasch
747
Poputnica Jelačića bana : u proslavu stogodišnjice rodjenja bana Josipa grofa Jelačića izdala Knjižara dioničke tiskare.
Poputnica Jelačića bana : u proslavu stogodišnjice rodjenja bana Josipa grofa Jelačića izdala Knjižara dioničke tiskare.
749
Po dragomu kraju / Dragutin M. Domjanić
Po dragomu kraju / Dragutin M. Domjanić
750
Pjevanka : sto dječjih popievaka za jedno grlo s napjevi, tekstom i metodičkim uvodom : za pučke škole i zabavišta / uredio Fr. Š. Kuhač
Pjevanka : sto dječjih popievaka za jedno grlo s napjevi, tekstom i metodičkim uvodom : za pučke škole i zabavišta / uredio Fr. Š. Kuhač
751
Pjevačka obuka u pučkoj školi / obći dio napisao i za nižu pučku školu metodički obradio Vjenceslav Novak
Pjevačka obuka u pučkoj školi / obći dio napisao i za nižu pučku školu metodički obradio Vjenceslav Novak
752
Pjesme Ivana Mažuranića : sa slikom i autografom pjesnika ter sa fototipijom pjesnika na odru / izdao Vladimir Mažuranić.
Pjesme Ivana Mažuranića : sa slikom i autografom pjesnika ter sa fototipijom pjesnika na odru / izdao Vladimir Mažuranić.
753
Pjesme / Dragutin M. Domjanić
Pjesme / Dragutin M. Domjanić
754
Pěsme i pripovědka / od Ljud. Vukotinovića
Pěsme i pripovědka / od Ljud. Vukotinovića
755
Pedeset godina tjelesnog uzgoja u Kr. gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu / sastavio Franjo Bučar
Pedeset godina tjelesnog uzgoja u Kr. gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu / sastavio Franjo Bučar
756
O zdravstvu staroga Zagreba / napisao Janko Barle
O zdravstvu staroga Zagreba / napisao Janko Barle
760
Nacrt grada Zagreba : 1898. / sastavio gradski gradjevni ured
Nacrt grada Zagreba : 1898. / sastavio gradski gradjevni ured
764
Nacrt grada Zagreba : 1878. / sastavio gradski gradjevni ured
Nacrt grada Zagreba : 1878. / sastavio gradski gradjevni ured
765
Na domaćem ognjištu : list za porodicu / uredile Marija Jambrišak i Jagoda Truhelka
Na domaćem ognjištu : list za porodicu / uredile Marija Jambrišak i Jagoda Truhelka
767
Mirogoj - Arkade / Ivan Standl
Mirogoj - Arkade / Ivan Standl
768
Matinee Otona Žerta : dvorana
Matinee Otona Žerta : dvorana "Kola", dne 5. srpnja 1891. : program
769
Malo zercalo naroda slavjanskoga : (izvadjeno iz slovačke čitanke) / [JKS].
Malo zercalo naroda slavjanskoga : (izvadjeno iz slovačke čitanke) / [JKS].
771
Mali katekizam za velike ljude : (Mit deutscher Uebersetzung von R. v. Zlatarović.)/ od Dragutina Rakovca.
Mali katekizam za velike ljude : (Mit deutscher Uebersetzung von R. v. Zlatarović.)/ od Dragutina Rakovca.
772
Mala zorna obuka sa hrv., njem., i franc. riječima
Mala zorna obuka sa hrv., njem., i franc. riječima
773
Ljubica : izvorna vesela igra iz zagrebačkog života : u tri čina / August Šenoa
Ljubica : izvorna vesela igra iz zagrebačkog života : u tri čina / August Šenoa
774
Ljubav i zloba : prva hrvatska opera : u dva čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski ; rieči dra. Dimitrije Demetra
Ljubav i zloba : prva hrvatska opera : u dva čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski ; rieči dra. Dimitrije Demetra
775
Ljetopis Društva hrvatskih književnika u Zagrebu : za godine 1900-1903 : sa 7 slika / uredio i izdao Odbor Društva
Ljetopis Društva hrvatskih književnika u Zagrebu : za godine 1900-1903 : sa 7 slika / uredio i izdao Odbor Društva
776
Kr. primaljsko učilište i Zemaljsko rodilište u Zagrebu od godine 1877. do godine 1896. / sastavio Ant. Lobmayer
Kr. primaljsko učilište i Zemaljsko rodilište u Zagrebu od godine 1877. do godine 1896. / sastavio Ant. Lobmayer
778
Kr. botanički vrt u Zagrebu / napisao A. Heinz
Kr. botanički vrt u Zagrebu / napisao A. Heinz
779
Kosenke ilirske / Ljudevit Gay
Kosenke ilirske / Ljudevit Gay
781
Kipci i popevke / Dragutin M. Domjanić ; [pjesme Dragutina Domjanića rukom pisala i ukrasila Anka Martinić]
Kipci i popevke / Dragutin M. Domjanić ; [pjesme Dragutina Domjanića rukom pisala i ukrasila Anka Martinić]
782
Kazališni godišnjak / uredila i izdala Uprava hrvatskog zemaljskog kazališta
Kazališni godišnjak / uredila i izdala Uprava hrvatskog zemaljskog kazališta
783
Kazališni almanak : za godinu ... / uredila i izdala Uprava Hrvatskog zemaljskog kazališta
Kazališni almanak : za godinu ... / uredila i izdala Uprava Hrvatskog zemaljskog kazališta
784
Katalog obrtno-industrijskih izložaba Trgovačko-obrtnog muzeja u Zagrebu
Katalog obrtno-industrijskih izložaba Trgovačko-obrtnog muzeja u Zagrebu
785
Katalog druge Sokolske izložbe u Zagrebu 1911. / [Hrvatski sokolski savez]
Katalog druge Sokolske izložbe u Zagrebu 1911. / [Hrvatski sokolski savez]
786
Kaptolska glavna učiona ili Nova bitka varošanah i kaptolacah u Zagrebu / napisa Gj. Stj. Deželić
Kaptolska glavna učiona ili Nova bitka varošanah i kaptolacah u Zagrebu / napisa Gj. Stj. Deželić
787
Južno-slovjenske narodne popievke = (chansons nationaux des slaves de sud.) / većim ih dielom po narodu sam sakupio, ukajdio, glasovirsku pratnju udesio te izvorni tekst pridodao Fr. Š. Kuhač
Južno-slovjenske narodne popievke = (chansons nationaux des slaves de sud.) / većim ih dielom po narodu sam sakupio, ukajdio, glasovirsku pratnju udesio te izvorni tekst pridodao Fr. Š. Kuhač
788
Juran i Sofia ili Turci kod Siska, junačka igra u trih činih / spisao Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu, 1839.
Juran i Sofia ili Turci kod Siska, junačka igra u trih činih / spisao Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu, 1839.
789
Javna bolnica na Jelačićevu trgu u Zagrebu / izvješće na Gradsko poglavarstvo Šime Mazzure od 5. travnja 1891. br. 10367, s prilozima
Javna bolnica na Jelačićevu trgu u Zagrebu / izvješće na Gradsko poglavarstvo Šime Mazzure od 5. travnja 1891. br. 10367, s prilozima
791
Izvještaj tečaja za učitelje gimnastike u Zagrebu : (od 1. listopada 1894. do 1. travnja 1896.) / sastavio Franjo Bučar
Izvještaj tečaja za učitelje gimnastike u Zagrebu : (od 1. listopada 1894. do 1. travnja 1896.) / sastavio Franjo Bučar
792
Izvješće o postanku vatrogasnoga družtva u Zagrebu / [Gj. Deželić]
Izvješće o postanku vatrogasnoga družtva u Zagrebu / [Gj. Deželić]
793
Izabrane pjesme za mladež : (1880-1896) / Josip Milaković
Izabrane pjesme za mladež : (1880-1896) / Josip Milaković
794
795
Izabrane pjesme : sa slikom pjesnikovom / August Šenoa ; s uvodom Franje Markovića
Izabrane pjesme : sa slikom pjesnikovom / August Šenoa ; s uvodom Franje Markovića
796
Iz sunčanih dana / napisala Milka Pogačić
Iz sunčanih dana / napisala Milka Pogačić
797
Iz njemačkoga Zagreba : prinos kulturnoj povijesti Hrvata / napisao Velimir Deželić
Iz njemačkoga Zagreba : prinos kulturnoj povijesti Hrvata / napisao Velimir Deželić
798
Iz domovine i dalekih strana / Milka Pogačić
Iz domovine i dalekih strana / Milka Pogačić
799
Imenik prautemeljiteljah, utemeljiteljah i članovah zagrebačkog Družtva čovječnosti = Verzeichniss dre Urgründer, Gründer und Mitglieder des Agramer Humanitäts-Vereines
Imenik prautemeljiteljah, utemeljiteljah i članovah zagrebačkog Družtva čovječnosti = Verzeichniss dre Urgründer, Gründer und Mitglieder des Agramer Humanitäts-Vereines
800